Ενημερωτικό σημείωμα του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κλείνει 4 χρόνια διακυβέρνησης και στο διάστημα αυτό, έγινε κατανοητό σε όλους, ότι δεν είχαν ούτε αγροτική πολιτική ούτε και εθνικό σχέδιο που να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του αγροτικού τομέα ώστε αυτός να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας.

Αφαίρεσαν σημαντικούς πόρους μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών από το αγροτικό εισόδημα, συνυπολογίζοντας δε, το υψηλό κόστος παραγωγής, την έλλειψη ρευστότητας και την πλήρη απορρύθμιση της αγοράς, έχουν οδηγήσει τους παραγωγούς σε απόγνωση.

Στην πραγματικότητα, ο αγροτικός τομέας κινείται μόνο με τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ κι αυτές μειωμένες, εφ’ όσον προσμετρούνται πλέον στο φορολογητέο εισόδημα. Οι κοινοτικές επιδοτήσεις, από δίχτυ ασφάλειας των παραγωγών, έχουν γίνει το εύκολα εισπράξιμο κεφάλαιο για να καλύπτονται τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ τόσο μόνοι στα πρώτα χρόνια της κρίσης, όσο και με την συμμετοχή μας στις κυβερνήσεις συνεργασίας καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουμε τον αγροτικό τομέα έξω από τα μνημόνια, για να έρθει μετά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και τα να ανατρέψει όλα.

Μια πολύ μικρή, συνοπτική αναφορά των αντιπαραγωγικών μέτρων που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση, από το 2015 και μέχρι σήμερα:

1. Φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων, των άμεσων ενισχύσεων συμπεριλαμβανομένων, με συντελεστή που κυμαίνεται από 22 έως 45%. Εξομοίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με τις επιχειρήσεις και συνεπεία αυτού αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100%.

2. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο υπετριπλάσιο αυτής του ΟΓΑ και σύνδεση τους με το φορολογητέο εισόδημα.

3. Αύξηση της τιμής του αγροτικού ρεύματος.

4. Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί που αφού διέλυσε τους μικρούς παραγωγούς που δραστηριοποιούταν στην εσωτερική αγορά, τώρα αντιπολιτευόμενοι τον εαυτό τους, θα θεωρήσουν επιτυχία την κατάργηση του. Ανύπαρκτη πολιτική για την ΕΒΖ που οδήγησε στο οριστικό κλείσιμο των εν ενεργεία εργοστασίων και στην κατάργηση της τευτλοκαλλιέργειας, μιας δυναμικής, μέχρι προσφάτως, καλλιέργειας.

5. Τεράστια αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου, κατάργηση της επιστροφής του για τους αγρότες  αλλά και πληρωμή του 2015  με δυο χρόνια καθυστέρηση.

6. Ανεπίτρεπτο και δίχως τεκμηρίωση παιχνίδι με τα ιστορικά δικαιώματα στο πλαίσιο της τρέχουσας ΚΑΠ, που δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια στους αγρότες. Δασικοί χάρτες που αντί να προστατεύουν το περιβάλλον έρχονται απλώς να αφαιρέσουν αγροτική γη. Νέο σχέδιο οριοθέτησης του χάρτη των μειονεκτικών περιοχών που θα στερήσει από πολλούς παραγωγούς την εξισωτική αποζημίωση, η οποία αποτελούσε ένα μέσο εξισορρόπησης του πολύ υψηλού κόστους που προϋποθέτει η δραστηριοποίηση τους στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς.

7. Μείωση των άμεσων ενισχύσεων ακόμα και μετά την κατανομή του 2015 σε ποσοστό που αγγίζει το 10% και έπεται συνέχεια. Με απίστευτη ευκολία, περικόπτονται σημαντικά ποσά από όλους τους παραγωγούς για να μεταφερθούν σε μικροπολιτικής σκοπιμότητας συνδεδεμένες ενισχύσεις και στο εθνικό  απόθεμα όπου οι νέοι αγρότες είναι μόνο βιτρίνα.

8. Σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωναν ότι με τη δική τους ουσιαστική και καθοριστική παρέμβαση θα λειτουργούσε εμπροσθοβαρώς. Όλα τα Μέτρα που έχουν μέχρι τώρα προκηρύξει είναι απλώς συνεχιζόμενα έργα και μόνο  εμπροσθοβαρή αξιοποίηση του ΠΑΑ δεν συνιστούν. Και επιπλέον, από τα Σχέδια Βελτίωσης, εξαιρούνται τα σχέδια άρδευσης που είναι αυτά που «καίνε» τους αγρότες. Το Μέτρο 2, για τις Γεωργικές Συμβουλές, ένα μέτρο που θα μπορούσε να συντελέσει στην αγροτική ανάπτυξη του τόπου, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για επιστήμονες στην ύπαιθρο και που  αποτελεί επιπλέον κοινοτική μας υποχρέωση από την ΚΑΠ του 2015, παραμένει στον αέρα, 10 μήνες μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε μετά κόπων και βασάνων.

9. Μεγάλες καθυστερήσεις τόσο στην πληρωμή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ όσο και στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού.

10. Ψήφιση του Νόμου 4386/2016 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς με στόχο,  την χειραγώγηση των συνεταιριστικών οργανώσεων με ακατανόητες παρεμβάσεις στα καταστατικά τους, αντί για μείωση της γραφειοκρατίας που θα διευκόλυνε την δημιουργία και λειτουργία των συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων των συνεταιρισμών.

Και βέβαια τα προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ. Τον τελευταίο χρόνο, η ελληνική κτηνοτροφία μπήκε στο στόχαστρο.

Σήμερα, ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας, εκεί δηλαδή που η χώρα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του, είναι προ των πυλών της καταστροφής. Ανοιχτές τιμές πωλήσεων χωρίς συμβόλαια, αθρόες εισαγωγές χωρίς κανέναν έλεγχο, αβεβαιότητα στον παραγωγό για την επόμενη μέρα. Από την άλλη πλευρά, οι κτηνοτρόφοι καλούνται να αντιμετωπίσουν την υψηλή φορολόγηση, τις υπέρμετρες ασφαλιστικές εισφορές, τα υψηλά επίπεδα δανεισμού, τις τιμές στις ζωοτροφές, στα καύσιμα και σε κάθε είδους εφοδίων που αυξάνονται ανεξέλεγκτα και να αποδίδουν ΦΠΑ σε τιμολόγια πώλησης που πληρώνονται στην πραγματικότητα όταν θελήσει ο αγοραστής. Η θεσμοθέτηση των εξήντα ημερών, ως το maximum περιθώριο για την πληρωμή του παραγωγού, στην πράξη αποδεικνύεται γράμμα κενό περιεχομένου.

Ούτε μια, έστω προσχηματική, παραπομπή του θέματος των εναρμονισμένων πρακτικών των γαλακτοβιομηχανιών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν έγινε. Ούτε καν υλοποίηση των ελέγχων για τις παράνομες ελληνοποιήσεις που ανακοινώθηκαν. Αντιθέτως καταργήθηκαν και οι έλεγχοι στο κρέας.

Το κράτος του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι ένα κράτος ημετέρων, ένα κράτος στο οποίο η αξιοκρατία έχει υποκατασταθεί από την κάρτα μέλους του κόμματος που κυβερνάει.

Και αυτός ο διαλυμένος κρατικός μηχανισμός, θα πρέπει τώρα να διαχειριστεί την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020. Αποδέχτηκαν μείωση κατά 17% των πόρων της ΚΑΠ για τη χώρα μας, που μεταφράζεται σε 3,3 δις ευρώ. Αποδέχτηκαν επίσης, το στρατηγικό σχέδιο σε εθνικό επίπεδο για τις άμεσες ενισχύσεις που συνδέει την καταβολή τους με μετρήσιμους στόχους, λογοδοσία και ποινές που φτάνουν έως και σε αναστολή πληρωμών.

Το Κίνημα Αλλαγής του σήμερα, όπως και το ΠΑΣΟΚ του χθες, έχει αποδείξει επανειλημμένα, με πράξεις και όχι με λόγια, ότι θεωρεί τον αγροτικό τομέα ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη της χώρας όλης. Δεν έχουμε φέρει, στα χρόνια της διακυβέρνησης μας, ΠΟΤΕ μειωμένο προϋπολογισμό από τις Βρυξέλλες, ακόμα και στα χρόνια της κρίσης. Δεν έχουμε αποδεχτεί ΠΟΤΕ αλλαγές στην κοινοτική νομοθεσία, που να θέτουν εν αμφιβόλω τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ και ΚΟΙΝΟ χαρακτήρα της ΚΑΠ. Δεν έχουμε ποτέ νομοθετήσει σε εθνικό επίπεδο με τρόπο που να δημιουργεί οικονομική ασφυξία στους αγρότες.

Δεσμευόμαστε λοιπόν ως προς τα εξής:

Ως μέτρα άμεσης εφαρμογής -όπως ανέφερε και η Πρόεδρος κ. Γεννηματά στην Δ.Ε.Θ.- τέσσερα σημεία:

• Μείωση του φόρου εισοδήματος και επαναφορά στο 13%.

• Καθιέρωση του ακατάσχετου και αφορολόγητου των επιδοτήσεων.

• Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα.

• Επιστροφή επί πλέον 5 μονάδων ΦΠΑ στους οργανωμένους σε Ομάδες Παραγωγούς και Συνεταιρισμούς.

Συνοπτικά, οι προγραμματικές μας θέσεις συνοψίζονται στα εξής:

Πρώτον, σε σχέση με την ΚΑΠ, θα επαναδιαπραγματευτούμε τα μη τετελεσμένα και σε σχέση με τα όσα έχουν γίνει αποδεκτά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα προσπαθήσουμε μέσα από το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις τους.

Και δεύτερον, η πολιτική μας για τον αγροτικό τομέα, βασίζεται στο τρίπτυχο:

• Διαφύλαξη των μέσων παραγωγής με χωροθέτηση της αγροτικής γης και προστασία της από άλλες χρήσεις, πολιτικές φοροκινήτρων ώστε η γη να οδηγηθεί σε αυτούς που την καλλιεργούν. Μικρές και ευέλικτες τράπεζες γης σε περιφερειακό επίπεδο και διάθεσή της –κατά προτεραιότητα- σε συλλογικές οργανώσεις και νέους παραγωγούς με κριτήρια βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων.

• Πολιτικές με στόχο την οργάνωση των παραγωγών σε συλλογικότητες για την βελτίωση της οικονομικής τους θέσης στην αγροδιατροφική αλυσίδα εφοδιασμού και την μείωση του κόστους παραγωγής.

• Τέλος, με στόχους για την αειφορία του τομέα και την μείωση του κόστους παραγωγής, αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων για μικρά και μεγάλα έργα υποδομής στην άρδευση και την ενεργειακή αυτοτέλεια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς και στην χρήση των νέων τεχνολογιών για την γεωργία ακριβείας.

Ο τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης του Κινήματος Αλλαγής, έχει συγκροτηθεί και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι προτάσεις μας, θα εξειδικευτούν και θα συζητηθούν σε όλη την περιφέρεια.

Σας καλούμε, να είστε εκεί, να διαβουλευτούμε μαζί για το πως θα ανασυντάξουμε την αγροτική μας οικονομία, για το πώς θα μετασχηματίσουμε την ελληνική ύπαιθρο,  σε χώρο για να ζεις, χώρο για να επιχειρείς.

Μανώλης Χριστοδουλάκης

Γραμματέας Κινήματος Αλλαγής