Καταστατικό

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό του Κινήματος Αλλαγής και σε μορφή PDF στον παρακάτω σύνδεσμο

Κίνημα Αλλαγής – Καταστατικό.pdf

Καταστατικό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
Άρθρο 1 • Ίδρυση/Τίτλος – Έδρα – Έμβλημα
Άρθρο 2 • Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 3 • Αρχές Δημοκρατικής Λειτουργίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 4 • Εγγραφή – Μητρώο Μελών και Μητρώο Φίλων
Άρθρο 5 • Ορισμός, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του μέλους
Άρθρο 6 • Απώλεια της ιδιότητας του μέλους και διεκδίκηση επανεγγραφής
Άρθρο 7 • Ορισμός – Συμμετοχή του φίλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 8 • Η οργανωτική δομή του Κινήματος Αλλαγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: 1ος ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
Άρθρο 9 • Τοπικές Οργανώσεις: Συγκρότηση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες
Άρθρο 10 • Τοπικές Οργανώσεις στο εξωτερικό
Άρθρο 11 • Νομαρχιακές Οργανώσεις: Συγκρότηση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες
Άρθρο 12 • Περιφερειακά Γραφεία: Συγκρότηση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες
Άρθρο 13 • Πολιτικές δράσεις και εκδηλώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: 2ος ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
Άρθρο 14 • Η Κοινοβουλευτική Ομάδα: Λειτουργία – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις
Άρθρο 15 • Τρόπος επιλογής και υποψηφιότητες βουλευτών και ευρωβουλευτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: 3ος ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
Άρθρο 16 • Τομείς Πολιτικής: Συγκρότηση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες
Άρθρο 17 • Πολιτικό Ινστιτούτο του Κινήματος Αλλαγής – Περιφερειακά Πολιτικά Εργαστήρια
Άρθρο 18 • Δίκτυα Πολιτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: 4ος ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
Άρθρο 19 • Η Αμφίδρομη Επικοινωνία με τα μέλη, τους φίλους και τους πολίτες
Άρθρο 20 • Το Ψηφιακό Κόμμα, e-κόμμα
Άρθρο 21 • Δημοψηφίσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 22 • Τακτικό Συνέδριο
Άρθρο 23 • Έκτακτο ή Διαρκές Συνέδριο
Άρθρο 24 • Ετήσια Προγραμματική Συνδιάσκεψη
Άρθρο 25 • Κεντρική Πολιτική Επιτροπή
Άρθρο 26 • Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο
Άρθρο 27 • Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
Άρθρο 28 • Πρόεδρος
Άρθρο 29 • Νεολαία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 30 • Διαδικαστικές Ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθρο 31 • Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ)
Άρθρο 32 • Επιτροπή Μητρώου
Άρθρο 33 • Ακαδημία Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Στελεχών (ΑΕΑΣ)
Άρθρο 34 • Συνήγορος του μέλους /φίλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΘΗΤΕΙΕΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 35 • Ανανέωση, θητείες, εκπροσώπηση στα όργανα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 36 • Σχέσεις Κόμματος – Κράτους, Ασυμβίβαστα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 37 • Πλήρης Διαφάνεια
Άρθρο 38 • Οικονομικοί Πόροι
Άρθρο 39 • Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
Άρθρο 40 • Οι σχέσεις του νέου ενιαίου φορέα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Άρθρο 41 • Οι σχέσεις του νέου ενιαίου φορέα με τα μαζικά κινήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Άρθρο 42 Διαδικασία Συγκρότησης και Οργάνωσης – Χρονοδιάγραμμα
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό του Κινήματος Αλλαγής οφείλει να είναι ένα καινοτόμο καταστατικό που να αντανακλά ένα σύγχρονο κόμμα.
Να αποτυπώνει με σαφήνεια τις επιλογές μας για τη δημιουργία ενός νέου φορέα, σύγχρονου, δημοκρατικού και πρωτοποριακού στη λειτουργία του. Να διασφαλίζει μια αναγεννημένη πολιτική δομή και οργάνωση. Με βαθιά αλλαγή στις κατεστημένες λογικές, με νέα αντίληψη στις σχέσεις του με τους πολίτες. Με ανοιχτές τις πόρτες στους πολίτες, με σεβασμό σε όλες τις απόψεις, με δημοκρατικές διαδικασίες, με αυτόνομη λειτουργία από το κράτος, με ουσιαστική ανανέωση.

Τα σύγχρονα πολιτικά κόμματα, ιδίως στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, είναι πολυσυλλεκτικά. Είναι φυσικό, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, να εκφράζονται και να συντίθενται διαφορετικές απόψεις και αποχρώσεις. Ο πλουραλισμός είναι ένδειξη υγείας και δημοκρατίας.

Για αυτό χρειαζόμαστε όχι απλά ένα νέο ενιαίο και ανοιχτό κόμμα, αλλά ένα ζωντανό κόμμα. Και τέτοιο, είναι το κόμμα των μελών του. Αυτό που έχει ζωντανές οργανώσεις βάσης και συλλογικότητες μελών που συναποφασίζουν. Χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερες αποφάσεις να ξεκινούν από αυτές, από τα κάτω, και στη συνέχεια να γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και συγκεκριμενοποίησης από την ηγεσία. Ο καθένας που εμπλέκεται στην πολιτική πρέπει να αισθάνεται και να είναι μέτοχος σε μια κοινή προσπάθεια για την επίτευξη κοινών αξιών. Και θα πρέπει να εντάξουμε και τις νέες τεχνολογίες στη λειτουργία του κόμματος, στη συμμετοχική διαδικασία και στη λήψη των αποφάσεων. Διότι ένα σύγχρονο δημοκρατικό πολιτικό κόμμα οφείλει να ενισχύσει την ηλεκτρονική δημοκρατία στον τρόπο λειτουργίας του αλλά και στον μετασχηματισμό του πολιτικού συστήματος.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο καταστατικό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου κόμματος με καινοτόμες ρυθμίσεις, που θα ενισχύει τις συλλογικές διαδικασίες και τη διαφάνεια. Ένα μοντέλο οργάνωσης που θα οδηγεί σε ένα σύγχρονο, ανοιχτό συμμετοχικό κόμμα, που θα λαμβάνει υπόψη τους πολίτες, τα κόμματα και τις κινήσεις που συμμετέχουν στο εγχείρημα συγκρότησης ενός ισχυρού προοδευτικού φορέα.

Προκειμένου να διατυπώσουμε την πρότασή μας λάβαμε υπόψη μας τα ακόλουθα:

 • τις πολιτικές παραδόσεις της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης,
 • την ιστορία της συγκρότησης και εξέλιξης των κομμάτων στη διάρκεια της μεταπολίτευσης,
 • το σημερινό κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και την πολιτική συγκυρία,
 • το υπό διαμόρφωση ιδεολογικό πλαίσιο του νέου πολιτικού φορέα, τις σχέσεις εκπροσώπησης που επιδιώκει να έχει με την κοινωνία,
 • την υπάρχουσα οργανωτική δομή των κομμάτων που συγκροτούν τον φορέα, καθώς και την πρόσφατη εμπειρία από τη λειτουργία τους,
 • τη δυναμική που δημιούργησε η προσέλευση των πολιτών στη διαδικασία εκλογής επικεφαλής του νέου πολιτικού φορέα και το ότι ένα σημαντικό μέρος εξ αυτών δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να είναι ιδρυτικά μέλη του πολιτικού φορέα,
 • την ανθρωπογεωγραφία των μελών του και των εν δυνάμει ψηφοφόρων του,
 • την ανάγκη αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και μεθόδων ενημέρωσης των πολιτών και πολιτικής επικοινωνίας,
 • τη θέση που επιδιώκει να καταλάβει στο πολιτικό φάσμα, τις σχέσεις του με τα λοιπά ελληνικά πολιτικά κόμματα, αλλά και με τα ευρωπαϊκά κόμματα,
 • την εμπειρία που υπάρχει από την οργάνωση και τη λειτουργία των δημοκρατικών, προοδευτικών και ειδικότερα των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.Με βάση τα παραπάνω οφείλουμε να επιδιώξουμε τη συγκρότηση ενός πολιτικού φορέα, ο οποίος:
 • να είναι μαζικός και πολυσυλλεκτικός,
 • να επιδιώκει την αντιπροσώπευση κοινωνικών ομάδων, αλλά κυρίως την ενσωμάτωσή τους και ταυτόχρονα να διαμορφώσει και να εκπροσωπήσει μια νέα κοινωνική συμμαχία μεταξύ των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, της μεσαίας τάξης και της υγιούς επιχειρηματικότητας,
 • να καταγράφει τα μέλη του σε μητρώο μελών, αλλά να επιδιώκει και την περαιτέρω ανάπτυξη των φίλων,
 • να έχει οργανωτικούς άξονες, με διακριτή επικοινωνία με την κοινωνία, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν την πολλαπλότητα των σχέσεων επικοινωνίας και εκπροσώπησης των πολιτών
 • να έχει τα αναγκαία εσωτερικά όργανα και υπηρεσίες διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης.Το Κίνημα Αλλαγής, καλύπτει όλο το ιδεολογικό φάσμα ενός προοδευτικού δημοκρατικού κόμματος: τον δημοκρατικό σοσιαλισμό, την σοσιαλδημοκρατία, την ανανεωτική δημοκρατική αριστερά, την πολιτική οικολογία, τον πολιτικό και κοινωνικό φιλελευθερισμό και το προοδευτικό μεταρρυθμιστικό κέντρο.Εύλογη συνέπεια του ευρέος ιδεολογικού φάσματος και του τρόπου συγκρότησης του Κινήματος Αλλαγής είναι η ανάγκη αναγνώρισης τάσεων/ρευμάτων ιδεών, οι οποίες θα απεικονίζουν την ιδιαίτερη ιδεολογικοπολιτική αντίληψη ή/και την ιστορική πολιτική καταγωγή των μελών τους.Η θεσμική αναγνώριση τάσεων/ρευμάτων ιδεών προϋποθέτει τη συνειδητή πολιτική επιλογή πλουραλιστικής κουλτούρας και «συγκατοίκησης» συγγενών αλλά διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων, καθώς και κοινωνικών ομάδων.Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του πολιτικού εγχειρήματος είναι το Οργανωτικό Σχέδιο Μετάβασης. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, λόγω της συνύπαρξης πολιτικών κομμάτων, κινήσεων και των πολιτών οι οποίοι δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν ως μέλη του Φορέα.Το Οργανωτικό Σχέδιο Μετάβασης είναι ουσιαστικά ένας οδικός χάρτης μετάβασης από τη σημερινή πολυκομματική μορφή οργάνωσης και λειτουργίας, μέσω ενός μεταβατικού «μικτού συστήματος», στο πλήρως ενιαίο κόμμα.Τα ορόσημα του Οργανωτικού Σχεδίου Μετάβασης είναι τα ακόλουθα:
  • Το πρώτο ιδρυτικό Συνέδριο (τον Μάρτιο του 2018) και η πρώτη συγκρότηση των οργανωτικών αξόνων του Κινήματος Αλλαγής.
  • Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τα κόμματα που συμμετέχουν στο Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, Ποτάμι, Κίνημα Δημοκρατών και Σοσιαλιστών, ΕΔΕΜ) δεν κατεβαίνουν αυτόνομα με δικούς τους συνδυασμούς στις βουλευτικές αλλά υπό το Κίνημα Αλλαγής.
  • Το δεύτερο Συνέδριο, το οποίο θα ολοκληρώσει οριστικά την συγκρότηση όλων των οργανωτικών αξόνων του Κινήματος Αλλαγής.Στο Καταστατικό του Κινήματος Αλλαγής προβλέπονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις, οι οποίες:
 • διασφαλίζουν τα δικαιώματα των μελών, και ιδίως το δικαίωμα στην πληροφόρηση και στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τις βασικές πολιτικές επιλογές και την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών,
 • προωθούν την ισότητα των φύλων και ιδιαίτερα τη συμμετοχή των γυναικών στα όργανα,
 • δίνουν ουσιαστικά πολιτικά κίνητρα ενεργοποίησης μη κομματικών στελεχών από την κοινωνία των πολιτών,
 • προβλέπουν τα αναγκαία ασυμβίβαστα και δικλείδες ασφαλείας που θα οδηγούν στην ανανέωση της στελέχωσης των οργάνων και στην διάκριση κόμματος-κράτους.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρότυπο οργάνωσης του Κινήματος Αλλαγής, που θα στηρίζεται στους ακόλουθους τέσσερις Οργανωτικούς Άξονες:

 • Πρώτος Άξονας: η παραδοσιακή οργάνωση (Τοπικές, Νομαρχιακές και Περιφερειακές Οργανώσεις κ.ά.). Ο Άξονας αυτός επικοινωνεί με τους πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω των τοπικών και των περιφερειακών οργανώσεων, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα προβλήματα κάθε τόπου και με τα τοπικά κινήματα και τις τοπικές κοινωνικές οργανώσεις.
 • Δεύτερος Άξονας: η Κοινοβουλευτική Ομάδα στην Ελληνική Βουλή και την Ευρωβουλή. Ο Άξονας αυτός απευθύνεται στους πολίτες ως ψηφοφόρους και επιχειρεί να εκφράσει τα κοινά συμφέροντα, τις προσδοκίες και τις επιδιώξεις των πολιτών, όπως αυτά συντίθενται στο πολιτικό του πρόγραμμα.
 • Τρίτος Άξονας: μια κεντρική επιτελική δομή, η οποία περιλαμβάνει τους Τομείς Πολιτικής, τα Δίκτυα Πολιτών, τα Πολιτικά Ινστιτούτα / Εργαστήρια κ.ά. για την υποστήριξη του πολιτικού φορέα στη διαμόρφωση της στρατηγικής του και των προγραμματικών επιλογών του στους βασικούς τομείς δημόσιας πολιτικής και του κυβερνητικού προγράμματός. Η δομή αυτή διασφαλίζει διαύλους επικοινωνίας με τα οργανωμένα μέλη και τους φίλους του κόμματος, τις οργανωμένες κοινωνικές ομάδες και τις κοινωνικές οργανώσεις, καθώς και με την επιστημονική κοινότητα.
 • Τέταρτος Άξονας: ένα σύγχρονο ψηφιακό κόμμα, ένα e-κόμμα. Ο Άξονας αυτός εισάγει διαδικασίες ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Διαβούλευσης, Διαλόγου, Δημοψηφισμάτων και Ψηφοφοριών. Διασφαλίζει την ηλεκτρονική επικοινωνία των κεντρικών, των περιφερειακών και των τοπικών οργάνων του Κινήματος Αλλαγής μεταξύ τους και με τα μέλη και τους φίλους και την αμφίδρομη διαδικτυακή επικοινωνία της ηγεσίας του με τα μέλη, τους φίλους και τους πολίτες. Με την οριζόντια διασύνδεση διευρύνεται η δημοκρατία, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και εξασφαλίζεται η διαφάνεια εξισορροπώντας με την κάθετη πυραμιδόμορφη δομή.

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

  ΠΡΟΟΙΜΙΟ

  1. Αρχές και αξίες. Για το Κίνημα Αλλαγής η δημοκρατία, με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική έννοια, και η ελευθερία είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες στην κοινωνική, την πολιτική και την ατομική ζωή των ανθρώπων και συγκροτούν τον πυρήνα των αξιών του. Η αλληλεγγύη, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, η αξιοκρατία, η διαφάνεια, το κοινωνικό κράτος αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του.Συγκεκριμένα, το Κίνημα Αλλαγής είναι αταλάντευτα προσηλωμένο στην αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία και στο κράτος δικαίου. Επιδιώκει τη μείωση των ανισοτήτων μέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος που κατοχυρώνει, βελτιώνει και διευρύνει την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικά δημόσια κοινωνικά αγαθά και στα αγαθά του πολιτισμού και αποτελεί κινητήριο αναπτυξιακό μοχλό. Για να απολαμβάνουν οι πολίτες τα αγαθά μιας ανοιχτής, προοδευτικής κοινωνίας, με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, με κανόνες που τους σέβονται όλοι, ανεξάρτητα από την οικονομική ή πολιτική τους ισχύ. Για να διασφαλισθεί με βιώσιμο τρόπο ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο περιορίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες, τα φαινόμενα αναξιοκρατίας, τα φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.Το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί τη βία, ως αντίληψη και πρακτική, εχθρική προς τις αξίες του και είναι απέναντι σε κάθε είδους διακρίσεις και στη μισαλλοδοξία. Προτάσσει μια κοινωνία ανοιχτή, προοδευτική και συμμετοχική. Στο επίκεντρο βρίσκονται η προστασία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, οι πολιτικές ένταξης και συμμετοχής για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, η προστασία κάθε πνευματικής δραστηριότητας και των πολιτιστικών αγαθών, όπως και η ελεύθερη ανάπτυξη των τεχνών.Το Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη, τις πράσινες ενεργειακές πολιτικές, τις αρχές της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας, την αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών που έχει συνυπογράψει η χώρα. Επιδιώκει την ποιότητα ζωής στις πόλεις, την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία των οικοσυστημάτων και του δημόσιου χώρου.Η προστασία της εργασίας, η προστασία της ιδιοκτησίας, η ελεύθερη άσκηση επιχειρηματικής – οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο κανόνων, η διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού ως στοιχείο εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή και η ψηφιακή δημοκρατία, αποτελούν επίσης κεντρικές κατευθύνσεις για τον νέο φορέα.Το Κίνημα Αλλαγής επιδιώκει να έχει στενούς δεσμούς με τον Ελληνισμό της Διασποράς. Είναι η σύγχρονη πατριωτική δύναμη των δημοκρατικών αξιών της ανοιχτής κοινωνίας. Μία γνήσια πατριωτική παράταξη που λειτουργεί προς όφελος των εθνικών συμφερόντων. Εργάζεται για τη μεγιστοποίηση των ελληνικών συμφερόντων μέσα από στρατηγικές συνεργασίας, φιλίας, σεβασμού των κανόνων του διεθνούς δικαίου, αμοιβαίας κατανόησης. Στέκεται απέναντι στον εθνολαϊκισμό και την πατριδοκαπηλία. Απορρίπτει οποιαδήποτε εκδοχή εθνικισμού που καλλιεργεί αισθήματα απόρριψης, αποκλεισμού ή μίσους απέναντι «των άλλων» – μειονοτήτων, όμορων κρατών, πληθυσμιακών ή φυλετικών ομάδων ή ατόμων. Στοχεύει στην εμπέδωση της σταθερότητας, ειρήνης και προσέγγισης μεταξύ κρατών και λαών σε διμερή, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. Διαφυλάσσει το αδιαπραγμάτευτο εθνικό κεκτημένο της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσβλέπει σε μια προοδευτική, δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη. Υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ενοποίηση των τομέων πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει όραμα την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης.Βασική πολιτική κατεύθυνση του Κινήματος Αλλαγής είναι ο αναπτυξιακός εκσυγχρονισμός της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει αδιάκοπο αγώνα για βαθιές διαθρωτικές αλλαγές με σκοπό τον μετασχηματισμό του κράτους, με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων και τη συναίνεση της πλειοψηφίας της κοινωνίας.Το Κίνημα Αλλαγής επιδιώκει να εκφράσει πολιτικά μια νέα κοινωνική συμμαχία μεταξύ της μεσαίας τάξης, των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση του παραγόμενου πλούτου προέρχεται από την υγιή επιχειρηματικότητα, στη βάση ρυθμίσεων και κανόνων που διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, την οικονομική διαφάνεια, τις ίσες ευκαιρίες, την προστασία των εργαζομένων και τα δικαιώματα του καταναλωτή. Για να ανατρέψει το Κίνημα Αλλαγής τον δεξιό και αριστερό συντηρητισμό και τον λαϊκισμό, για να οδηγήσει τη χώρα στην αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την θεσμική αξιοπιστία, για να την καταστήσει ισότιμο, αξιοπρεπή και υπολογίσιμο εταίρο στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.Το Κίνημα Αλλαγής ιδρύεται βάσει του άρθρου 29 του Συντάγματος και, στηριγμένο στις αρχές και τις αξίες του, οφείλει να επιβεβαιώνει καθημερινά την αντιστοιχία της παρουσίας του με τις ιδέες και τα οράματα που επαγγέλλεται. Το σύνολο των μελών, ο/η Πρόεδρος και όλα τα θεσμοθετημένα όργανα του Κινήματος Αλλαγής αποτελούν τους θεματοφύλακες των αρχών και των αξιών του φορέα.
  2. Ιδεολογική ταυτότητα: Το Κίνημα Αλλαγής καλύπτει όλο το ιδεολογικό φάσμα ενός προοδευτικού δημοκρατικού κόμματος: τον δημοκρατικό σοσιαλισμό, την σοσιαλδημοκρατία, την ανανεωτική δημοκρατική αριστερά, τον πολιτικό φιλελευθερισμό, την πολιτική οικολογία και το προοδευτικό μεταρρυθμιστικό κέντρο. Αντλεί τις αρχές και τις αξίες του από τη μεγάλη παράδοση των προοδευτικών, σοσιαλιστικών και εργατικών κομμάτων της Ευρώπης, από το ρεύμα της ανανεωτικής αριστεράς και εκείνο του πολιτικού φιλελευθερισμού που τοποθετούν το Κίνημα Αλλαγής ιδεολογικά στον χώρο της σύγχρονης ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, που διευρύνει συνεχώς αυτές τις αξίες και τις μπολιάζει στις ανάγκες μιας σύγχρονης, δυναμικής και δίκαιης κοινωνίας πολιτών, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της εξέλιξης των επιστημών και της τεχνολογίας.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΟΥ ΦΟΡΕΑ

  Άρθρο 1 • Ίδρυση/Τίτλος – Έδρα – Έμβλημα

  1. Ιδρύεται ο πολιτικός φορέας με τον τίτλο «Κίνημα Αλλαγής»
  2. Έχει την έδρα του στην Αθήνα και ασκεί τη δραστηριότητά του σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν Έλληνες πολίτες.
  3. Το έμβλημά αποτελείται από τις λέξεις «κίνημα αλλαγής» οι οποίες αποτυπώνονται σε πράσινο χρώμα και πάνω από τις λέξεις παράλληλα με αυτές ένα ρόδο με τέσσερα εξωτερικά πέταλα, που περικλείουν έναν ύπερο πράσινου χρώματος, εκ των οποίων τα τρία κόκκινου χρώματος (το πάνω αριστερά, το πάνω δεξιά και το κάτω δεξιά) και ένα μπλε χρώματος (το κάτω αριστερά).


  Άρθρο 2 • Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα

  1. Το Κίνημα Αλλαγής συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και στη Σοσιαλιστική Διεθνή.
  2. Οι ευρωβουλευτές του συμμετέχουν στις δομές και τις λειτουργίες της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Άρθρο 3 • Αρχές Δημοκρατικής Λειτουργίας

  1. Οι Αρχές Δημοκρατικής Λειτουργίας του Κινήματος Αλλαγής διατυπώνονται στη βάση α) της Συνεννόησης και του Σεβασμού, β) της Συλλογικότητας, στο πλαίσιο των αρχών της συμμετοχικής δημοκρατίας, της αποκέντρωσης και της λήψης των αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά στα μέλη και τους φίλους του γ) της Ανοιχτής Δημοκρατικής Συμμετοχικής Διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας, δ) της Αρχής της Συναίνεσης και της Σύνθεσης Απόψεων.
  2. Το Κίνημα Αλλαγής λειτουργεί συλλογικά και η λήψη των αποφάσεων στηρίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας, ενώ πριν από κάθε ψηφοφορία καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση των απόψεων και η μέγιστη δυνατή συναίνεση.
  3. Το Κίνημα Αλλαγής λειτουργεί με ανοικτές δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και της δράσης του. Με την έκφραση της βούλησης και την ουσιαστική συμμετοχή των μελών του μέσω διαρκούς διαβούλευσης στα όργανα και τις διαδικασίες του, αξιοποιώντας θεσμούς άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας και τις νέες τεχνολογίες. Η αξιολόγηση και η διαφάνεια ισχύουν για όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του. Η λογοδοσία είναι βασική αρχή της δημοκρατικής λειτουργίας του και συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση όλων όσων αναλαμβάνουν αρμοδιότητες κατόπιν διορισμού ή εκλογής είτε στο φορέα είτε σε αντιπροσωπευτικά όργανα ή το κράτος. Ενισχύει σε όλα τα επίπεδα τη συμμετοχή των γυναικών και των νέων. Στη διαμόρφωση των πολιτικών του αποφάσεων φροντίζει για τη δυνατότητα συμμετοχής ανένταχτων ενεργών προοδευτικών πολιτών και ειδικών ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  4. Ο νέος φορέας είναι συλλογικός, συμμετοχικός και δημοκρατικός. Είναι κόμμα των μελών του. Η ισοτιμία, η πληροφόρηση στη διαμόρφωση των αποφάσεων, ο έλεγχος στα όργανα και τα στελέχη είναι κατοχυρωμένα στη λειτουργία του.
  5. Το Κίνημα Αλλαγής είναι κόμμα πολιτικών αρχών. Η δράση του και η πολιτική του εδράζεται σε πλαίσιο αρχών που χαράσσονται, σχεδιάζονται και θεσμοθετούνται σύμφωνα με το καταστατικό του. Ειδικότερα, οι πολιτικές αρχές του Κινήματος Αλλαγής διακρίνονται σε: α) θεμελιώδεις αρχές, που χαρακτηρίζουν την πολιτική του ταυτότητα, αποτυπώνουν το όραμά του για τη χώρα, είναι μακροχρόνιας προοπτικής, δεν σχετίζονται με την εκάστοτε επικαιρότητα αλλά αποτελούν τη βάση για τις πολιτικές σε κάθε περίσταση β) βασικές αρχές, που έχουν μεγαλύτερη σχέση με την επικαιρότητα, καθορίζονται και αναθεωρούνται, όταν αλλάξουν οι συνθήκες που τις καθόρισαν γ) αρχές διακυβέρνησης,που καθορίζουν τις επιλογές του κόμματος στο πλαίσιο της διακυβέρνησης της χώρας, εδράζονται στις θεμελιώδεις και τις βασικές αρχές, έχουν άμεση σχέση με την επικαιρότητα, αποφασίζονται και αναθεωρούνται από τα όργανα του κόμματος και δ) τις αντίστοιχες αρχές πολιτικής που καθορίζουν την συμπεριφορά του κόμματος ως αντιπολίτευση. Το Κίνημα Αλλαγής ως κόμμα πολιτικών αρχών διασφαλίζει τη διαρκή και μεθοδική τήρηση των αρχών αυτών από όλον τον κομματικό μηχανισμό, από το απλό μέλος μέχρι τον/την Πρόεδρο.
  6. Στο εσωτερικό του κατοχυρώνεται πλήρως η εσωκομματική δημοκρατία, η ελευθερία στις ιδεολογικές αναζητήσεις, στην έκφραση, στον διάλογο, στην αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων και το δικαίωμα υποβολής και δημοσιοποίησης ατομικών και συλλογικών προτάσεων. Δίνονται κίνητρα ουσιαστικής συμμετοχής στα μέλη και τους φίλους, οι οποίοι καθίστανται συνδιαμορφωτές των θέσεων του φορέα.
  7. Εύλογη συνέπεια του ευρέος ιδεολογικού φάσματος και του τρόπου συγκρότησης του Κινήματος Αλλαγής είναι η ανάγκη αναγνώρισης τάσεων και ρευμάτων ιδεών, οι οποίες θα απεικονίζουν την ιδιαίτερη ιδεολογικοπολιτική αντίληψη ή/και την ιστορική πολιτική καταγωγή των μελών τους. Η θεσμική αναγνώριση τάσεων/ρευμάτων ιδεών προϋποθέτει τη συνειδητή πολιτική επιλογή πλουραλιστικής κουλτούρας και «συγκατοίκησης» συγγενών αλλά διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων, καθώς και κοινωνικών ομάδων.Για αυτό στο πλαίσιο του Κινήματος Αλλαγής είναι δυνατή η ύπαρξη τάσεων/ρευμάτων ιδεών. Τα μέλη του κόμματος έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται απόψεις και προτάσεις, τις οποίες να προβάλλουν συλλογικά εντός και εκτός του κόμματος. Η δημοσιοποίηση των απόψεων αυτών συλλογικά οφείλει να γίνεται με τη διευκρίνιση ότι δεν αποτελεί την επίσημη θέση του κόμματος. Η αρχή της πλειοψηφίας δεσμεύει τα μέλη κάθε οργάνου και την εκάστοτε μειοψηφία, διασφαλίζοντας το δικαίωμά της στην προβολή των απόψεών της. Οι τάσεις/ρεύματα ιδεών εντός του κόμματος δεν έχουν οργανωτική δομή και διοίκηση ως μικρογραφία κόμματος. Τα μέλη του νέου ενιαίου φορέα που συμμετέχουν σε τάσεις/ρεύματα ιδεών αποτελούν μέρος του κόμματος, εφαρμόζουν τους κανόνες λειτουργίας του, χρησιμοποιούν τους θεσμούς και τους μηχανισμούς του για τη διακίνηση των ιδεών που υποστηρίζουν και εργάζονται με το σύνολο της συλλογικότητας και ανάλογα με τον καταμερισμό εργασιών στη λειτουργία και δράση του κόμματος. Συνεπώς, μετά το τέλος του Οργανωτικού Σχεδίου Μετάβασης στον πλήρως ενιαίο φορέα, υπάρχουν τάσεις ως ρεύματα ιδεών χωρίς πρόβλεψη «ειδικών» πλειοψηφιών. Η ουσιαστική και θεσμική αναγνώριση των τάσεων/ρευμάτων ιδεών μετά το τέλος του Οργανωτικού Σχεδίου Μετάβασης δεν πρέπει να ξεπερνά το επίπεδο της διακριτής και οργανωμένης διακίνησης ιδεών και απόψεων.
  8. Το Κίνημα Αλλαγής έχει πάντα ως θεμέλιο την αξιακή, πολιτική και προγραμματική ενότητα, την σύνθεση μέσα από τον πλουραλισμό των απόψεων, τον διάλογο και την κοινή δράση.

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

  Άρθρο 4 • Εγγραφή – Μητρώο Μελών και Μητρώο Φίλων

  1. Μέλη και φίλοι του Κινήματος Αλλαγής μπορούν να εγγραφούν Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, από την ηλικία των 16 ετών, οι οποίοι αποδέχονται τις αρχές και τις επιδιώξεις του, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλο ελληνικό πολιτικό κόμμα ή σε οργανώσεις και φορείς, των οποίων οι στόχοι έρχονται σε αντίθεση με αυτούς του φορέα.
  2. Η εγγραφή μελών και φίλων γίνεται με αίτησή τους είτε στην Οργάνωση που επιθυμούν να ενταχθούν είτε στην έδρα του φορέα είτε μέσω της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό Μητρώο Μελών ή στο ηλεκτρονικό Μητρώο Φίλων αντίστοιχα. Αποκτούν αυτομάτως αριθμό ηλεκτρονικού μητρώου και εκδίδεται κάρτα μέλους ή φίλου.
  3. Απόρριψη της αίτησης εγγραφής μπορεί να γίνει μόνο εφόσον συνοδεύεται από σοβαρό λόγο και απολύτως αιτιολογημένο και εγκριθεί πλειοψηφικά από το 50%+1 των παρόντων μελών της Οργάνωσης σε συνέλευση με απαρτία. Εάν απορριφθεί η αίτηση εγγραφής, με αίτηση του ενδιαφερόμενου το θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ).
  4. Τηρούνται χωριστά Μητρώο Μελών και Μητρώο Φίλων του Κινήματος Αλλαγής. Την ευθύνη για την οργάνωση και διαχείριση των Μητρώων έχει η Επιτροπή Μητρώου, η οποία αναδεικνύεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και υπάγεται στον/στην Πρόεδρο. Οι Τοπικές Οργανώσεις έχουν την ευθύνη να συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής, συμβάλλοντας στην ενημέρωση των Μητρώων. Πιο συγκεκριμένα, επικαιροποιούν ετησίως το Μητρώο Μελών και το Μητρώο Φίλων τους και θέτουν την επικαιροποίηση αυτή υπόψη της Επιτροπής Μητρώου.


  Άρθρο 5 • Ορισμός, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του μέλους

  1. Ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής ορίζονται όσοι συμφωνούν με τις αρχές, τις επιδιώξεις, την οργάνωση και τη λειτουργία του, αποδέχονται το πρόγραμμά του και το παρόν καταστατικό και επιθυμούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του, στην προώθηση των θέσεών του και στην προβολή της δράσης του.
  2. Τα μέλη αποτελούν το κύτταρο του κόμματος, συμμετέχουν στο σύνολο της πολιτικής ζωής του φορέα και διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο σε αυτό. Έχουν όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από την ιδιότητά τους, και πιο συγκεκριμένα:α) εκλέγουν τους εκπροσώπους τους και μπορούν να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του φορέα, β) πληροφορούνται για τις πολιτικές αποφάσεις και τη διαδικασία λήψης τους, την οργανωτική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του φορέα, γ) κρίνουν τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις, δ) συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν στην διαμόρφωση του προγράμματος και των πολιτικών του φορέα, ε) συμμετέχουν εξ αποστάσεως σε συνεδριάσεις των πολιτικών οργάνων στα οποία μετέχουν, καθώς και στη λήψη αποφάσεων αυτών, στ) συμμετέχουν στις προκριματικές εκλογές, στα δημοψηφίσματα που διοργανώνονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και στα ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και σε όλες τις δραστηριότητες του φορέα και των Οργανωτικών Αξόνων του, ζ) συμμετέχουν με επιστολική ψήφο ή μέσω διαδικτύου, εφόσον διασφαλίζονται οι βασικές αρχές των εκλογικών διαδικασιών.
  3. Τα μέλη του φορέα είναι ισότιμα, δραστηριοποιούνται για την πραγματοποίηση των αρχών, των στόχων και των αποφάσεών του, προβάλλουν τις θέσεις και το πρόγραμμά του, υπερασπίζονται τη δημοκρατική λειτουργία του και δεσμεύονται για την εφαρμογή των καταστατικών και πολιτικών του αρχών.
  4. Ο φορέας δεσμεύεται για την ουσιαστική εκπροσώπηση των μελών στα όργανα και τις συλλογικές του διαδικασίες. Καταβάλλεται προσπάθεια για να εξασφαλισθεί σε όλα τα όργανα η μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των περιφερειών της χώρας.
  5. Τα μέλη οφείλουν να τακτοποιούν την ετήσια συνδρομή τους πριν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μη ενήμερα μέλη δεν συμμετέχουν σε ψηφοφορίες και σε περίπτωση μη πληρωμής συνδρομών δύο συνεχόμενων ετών διαγράφονται από το Μητρώο Μελών έως ότου καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται με απόφαση του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.


  Άρθρο 6 • Απώλεια της ιδιότητας του μέλους και διεκδίκηση επανεγγραφής

  1. Η ιδιότητα του μέλους λήγει με τη ρητή δήλωση αποχώρησής του από το φορέα ή με τη μη καταβολή της οικονομικής υποχρέωσης για δύο συνεχόμενα έτη ή με τη μη τήρηση των βασικών καταστατικών υποχρεώσεων. Υπάρχει δυνατότητα επανεγγραφής, με την προϋπόθεση συμφωνίας των 3/5 της οργάνωσης σε απαρτία, εκτός της περίπτωσης της άρσης της ιδιότητας του μέλους για σοβαρούς πειθαρχικούς ή ηθικούς λόγους.
  2. Για τα ζητήματα αυτά την ευθύνη έχει η Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ), η οποία ενεργεί με βάση τον Κανονισμό Δεοντολογίας


  Άρθρο 7 • Ορισμός – Συμμετοχή του φίλου

  1. Στο πλαίσιο του ανοίγματός του στην κοινωνία, ο φορέας επιδιώκει σταθερά να έχει τη γνώμη των φίλων στη διαμόρφωση της πολιτικής του.
  2. Η απόκτηση της ιδιότητας του φίλου προκύπτει από: α) τη συμμετοχή του σε θεματικά ή κλαδικά Δίκτυα Πολιτών που τηρούν τις διακηρυγμένες αρχές και αξίες του φορέα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν καταστατικό, ή β) τη συμμετοχή του σε κοινωνικές οργανώσεις που αφορούν τα πολιτικά και κοινωνικά προτάγματα του φορέα, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν καταστατικό, ή γ) δήλωσή του στην ιστοσελίδα του φορέα ότι επιθυμεί να ενημερώνεται για τις εξελίξεις και δράσεις του φορέα.
  3. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φίλων έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους για τη διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων του φορέα, να συμμετέχουν στους Τομείς Πολιτικής και σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του φορέα.
  4. Οι φίλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν στην εκλογή Προέδρου, στα δημοψηφίσματα εφόσον αυτό αποφασισθεί στην πρόταση-προκήρυξη του δημοψηφίσματος και σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες του Κινήματος Αλλαγής, στις οποίες προβλέπεται ψηφοφορία για την επιλογή των πολιτικών στελεχών που πρόκειται να εκτεθούν ως υποψήφιοι εκπρόσωποι του φορέα και των παρατάξεων που στηρίζει σε οποιοδήποτε πολιτικό θεσμό σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
  5. Οι φίλοι δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές κομματικών οργάνων σε εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο.


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Άρθρο 8 • Η οργανωτική δομή του Κινήματος Αλλαγής

  1. Η οργανωτική δομή του Κινήματος Αλλαγής επιδιώκει να διασφαλίσει την πολλαπλότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας με τον πολίτη, αντιστοίχως με την πολλαπλότητα των σημερινών ρόλων του: α) με τον πολίτη ως δημότη, που τον απασχολούν τα ζητήματα τα οποία συνδέονται με τον τόπο που κατοικεί και εργάζεται, β) με τον πολίτη ως ψηφοφόρο, που έχει το βασικό πολιτικό δικαίωμα να επιλέγει αυτούς που θα τον εκπροσωπούν στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, γ) με τον πολίτη ως εργαζόμενο, που ανήκει σε μια κοινωνική ομάδα με συγκεκριμένα συμφέροντα και επιδιώξεις, δ) με τον πολίτη ως πρόσωπο, με το ατομικό δικαίωμα της αδιαμεσολάβητης προσωπικής έκφρασης των απόψεων και των προσδοκιών του.
  2. Σε εφαρμογή των Αρχών Δημοκρατικής Λειτουργίας του Κινήματος Αλλαγής που αποτυπώνονται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού και κατά πλήρη αντιστοιχία προς τις αναφερθείσες, στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τέσσερις μορφές αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες, που είναι και προϋπόθεση για την πολιτική εκπροσώπησή τους, ο φορέας οργανώνεται σε τέσσερις άξονες:
   • Στον πρώτο Οργανωτικό Άξονα περιλαμβάνεται η παραδοσιακή οργάνωση (Τοπικές Νομαρχιακές Οργανώσεις, Περιφερειακά Γραφεία). Ο Άξονας αυτός επικοινωνεί με τους πολίτες σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα προβλήματα κάθε τόπου και με τα τοπικά κινήματα και τις τοπικές κοινωνικές οργανώσεις.
   • Στον δεύτερο Οργανωτικό Άξονα περιλαμβάνεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα στην Ελληνική Βουλή και την Ευρωβουλή. Ο Άξονας αυτός απευθύνεται στους πολίτες ως ψηφοφόρους και επιχειρεί να εκφράσει τα κοινά συμφέροντα, τις προσδοκίες και τις επιδιώξεις των πολιτών, όπως αυτά συντίθενται στο πολιτικό του πρόγραμμα.
   • Στον τρίτο Οργανωτικό Άξονα συγκροτείται κεντρική επιτελική δομή, η οποία περιλαμβάνει τους Τομείς Πολιτικής, τα Δίκτυα Πολιτών, τα Πολιτικά Ινστιτούτα / Εργαστήρια, για την υποστήριξη του πολιτικού φορέα στη διαμόρφωση της στρατηγικής του και των προγραμματικών επιλογών του στους βασικούς τομείς δημόσιας πολιτικής και του κυβερνητικού του προγράμματος. Η κεντρική επιτελική δομή διασφαλίζει διαύλους επικοινωνίας με τα οργανωμένα μέλη και τους φίλους του κόμματος, τις οργανωμένες κοινωνικές ομάδες και τις κοινωνικές οργανώσεις, καθώς και με την επιστημονική κοινότητα.
   • Στον τέταρτο Οργανωτικό Άξονα, που αποτελεί το Ψηφιακό Κόμμα, το e-κόμμα. Ο Άξονας αυτός εισάγει διαδικασίες ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Διαβούλευσης, Διαλόγου, Δημοψηφισμάτων και Ψηφοφοριών. Διασφαλίζει την ηλεκτρονική επικοινωνία των κεντρικών, των περιφερειακών και των τοπικών οργάνων του πολιτικού φορέα μεταξύ τους και με τα μέλη και τους φίλους και την αμφίδρομη διαδικτυακή επικοινωνία της ηγεσίας του με τα μέλη, τους φίλους και τους πολίτες. Με την οριζόντια διασύνδεση διευρύνεται η δημοκρατία, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και εξασφαλίζεται η διαφάνεια εξισορροπώντας με την κάθετη πυραμιδόμορφη δομή.

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: 1ος ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

  Άρθρο 9 • Τοπικές Οργανώσεις: Συγκρότηση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

  1. Οι Τοπικές Οργανώσεις συγκροτούνται ανά Καλλικρατικό Δήμο και ανά Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική Κοινότητα. Σε μεγάλους Δήμους μπορούν να δημιουργούνται περισσότερες από μία Τοπικές Οργανώσεις, να συγκροτούνται και ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, σύμφωνα με πληθυσμιακά κριτήρια και τις διαπιστωμένες ανάγκες κάθε περιοχής. Οι Συντονιστές των Τοπικών Οργανώσεων που ανήκουν στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο συντονίζουν την δράση τους, με ευθύνη του Συντονιστή της Τοπικής Οργάνωσης της έδρας του Δήμου.
  2. Τα μέλη των Τοπικών Οργανώσεων εκλέγουν κάθε δύο χρόνια με άμεση καθολική ψηφοφορία 5μελή ή 7μελή Συντονιστική Γραμματεία, η οποία και εκλέγει Συντονιστή και Αναπληρωτή Συντονιστή. Η Συντονιστική Γραμματεία συνεδριάζει τουλάχιστον μια (1) φορά το μήνα.
  3. Σκοπός της Συντονιστικής Γραμματείας είναι ο πολιτικός και οργανωτικός συντονισμός του συνόλου της Οργάνωσης. Με καταμερισμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών στο σύνολο των μελών με στόχο την πιο εύρυθμη, εξωστρεφή και διαδραστική με την κοινωνία λειτουργία της Οργάνωσης.
  4. Η Γενική Συνέλευση των μελών των Τοπικών Οργανώσεων συνέρχεται με ευθύνη της Συντονιστικής Γραμματείας τακτικά κάθε δύο (2) μήνες ή εκτάκτως στο πλαίσιο του νομαρχιακού ή κεντρικού προγραμματισμού ή αν το ζητήσει το 35% των μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων. Οι Τοπικές Οργανώσεις μπορούν να πραγματοποιούν τακτικές ανοιχτές Γενικές Συνελεύσεις με συγκεκριμένη γενική πολιτική ή ειδική θεματολογία, όπως προκύπτει είτε από τις ανάγκες που αντιλαμβάνεται η κάθε Οργάνωση είτε από τους Τομείς Πολιτικής.
  5. Η συγκρότηση, ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός μελών, καθώς και οι λοιποί όροι οργάνωσης και λειτουργίας των Τοπικών Οργανώσεων και των Γραμματειών τους καθορίζονται από Κανονισμό Λειτουργίας, που ψηφίζεται στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές γεωγραφικές συνθήκες.


  Άρθρο 10 • Οργανώσεις στο εξωτερικό

  1. Οργανώσεις συγκροτούνται και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων επιδίωξή τους είναι να μεταφέρουν στο φορέα τα προβλήματα και τις επιδιώξεις του Ελληνισμού της Διασποράς.
  2. Τα μέλη των Οργανώσεων του εξωτερικού μετέχουν ισότιμα σε όλες τις διαδικασίες του φορέα. Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας μέριμνα για τηλεδιασκέψεις, για τη συμμετοχή τους σε ψηφοφορίες και για καθετί που κρίνεται απαραίτητο.
  3. Τα μέλη τους μπορούν να είναι και μέλη κόμματος, στην χώρα τους, συγγενικού με το φορέα.
  4. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανώσεων του εξωτερικού ρυθμίζονται από Κανονισμό Λειτουργίας που ψηφίζει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.


  Άρθρο 11 • Νομαρχιακές Οργανώσεις: Συγκρότηση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

  1. Τα μέλη των Νομαρχιακών Οργανώσεων εκλέγουν κάθε δύο (2) χρόνια με άμεση καθολική ψηφοφορία Νομαρχιακή Επιτροπή, αποτελούμενη από επτά (7) έως δεκατρία (13) μέλη, ανάλογα με το δυναμικό τους. Η Νομαρχιακή Επιτροπή εκλέγει τον Γραμματέα και τον Αναπλ.Γραμματέα.
  2. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές ευθύνονται για την υλοποίηση των αποφάσεων των Νομαρχιακών Οργανώσεων, παρακολουθούν και συντονίζουν τη δράση των τοπικών Οργανώσεων της περιοχής τους, αποτελούν μοχλό περαιτέρω διαβούλευσης στο πλαίσιο των αποφάσεων του φορέα και του διαλόγου σε θέσεις και απόψεις, που λαμβάνει χώρα κατά τη λειτουργία και δράση του φορέα, επεξεργάζονται και προωθούν τις προτάσεις των Τοπικών Οργανώσεων. Εξειδικεύουν τις αποφάσεις της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στον χώρο τους.
  3. Συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, με ευθύνη της Γραμματείας τους ή εκτάκτως μετά από πρόταση του Γραμματέα ή όταν το ζητήσει το 35% των μελών τους.
  4. Στις συνεδριάσεις των Νομαρχιακών Επιτροπών συμμετέχουν, με δικαίωμα λόγου, οι βουλευτές, τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής που προέρχονται από το Νομό και οι Συντονιστές των Τοπικών Οργανώσεων επιπέδου Καλλικρατικού Δήμου.
  5. Τα μέλη και οι φίλοι του φορέα σε επίπεδο Νομού καλούνται σε Γενική Συνέλευση για τον ετήσιο προγραμματισμό ή/και για κρίσιμα πολιτικά και οργανωτικά θέματα.
  6. Με στόχο την ένταξη των εκφράσεων της κοινωνίας στις δράσεις και λειτουργίες του φορέα, σε επίπεδο Νομού μπορεί να συγκροτείται Νομαρχιακό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν: η Νομαρχιακή Επιτροπή και όσα μέλη του φορέα δικαιούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της, καθώς και όσοι συμφωνούν με τις αρχές του φορέα μας και είναι εκπρόσωποι των θεσμοθετημένων Κοινωνικών Εταίρων, όπως: Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων, Δήμαρχοι, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχες, ο επικεφαλής της παράταξης στο Εργατικό Κέντρο, σε Αγροτικές Ενώσεις ή Συνεταιρισμούς, στα Επιμελητήρια, ΓΣΕΒΕΕ – Ομοσπονδίες, ΑΔΕΔΥ, ΕΣΕΕ – Ομοσπονδία Εμπόρων-Εμπορικό Σύλλογο, επιστημονικούς φορείς (όπως ΟΕΕ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Δικηγορικό Σύλλογο) κ.λ.π.
  7. Οι Οργανώσεις μπορεί να συνεργάζονται συστηματικά με κοινωνικές οργανώσεις, οι οποίες συγκροτούνται μετά από πρωτοβουλία αυτό-οργάνωσης και δεν συνδέονται οργανικά με αντίστοιχες επαγγελματικές ή συνδικαλιστικές δομές, και αποτελούν έναν δίαυλο με την κοινωνία και τους ενεργούς πολίτες. Λειτουργούν ως οργανώσεις σκέψης και προβληματισμού για το θέμα ενδιαφέροντός τους (π.χ. περιβάλλον, μετανάστευση, καταπολέμηση των εξαρτήσεων, κοινωνική συνοχή, κ.λπ.) και ως δίαυλος για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών (π.χ. αιμοδοσία, αναδασώσεις, καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, εκδηλώσεις ενημέρωσης, κ.λπ.), είναι εξωστρεφείς και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους Τομείς Πολιτικής. Για την συμμετοχή σε αυτές δεν απαιτείται η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους.
  8. Για τους Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών ισχύουν τα ασυμβίβαστα, που εισάγονται στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού.
  9. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Νομαρχιακών Οργανώσεων ρυθμίζονται από Κανονισμό Λειτουργίας. Σε περιπτώσεις που οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν, ιδίως λόγω της νησιωτικότητας της χώρας, εκδίδεται Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας.


  Άρθρο 12 • Περιφερειακά Γραφεία: Συγκρότηση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

  1. Τα Περιφερειακά Γραφεία συγκροτούνται κάθε δύο (2) χρόνια από τον Γραμματέα και τον Αναπληρωτή Γραμματέα των Νομαρχιακών Επιτροπών και τον εκπρόσωπο της Νεολαίας από κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή και αναδεικνύουν Συντονιστή.
  2. Έργο τους είναι η συνεργασία και η δικτύωση με τους τοπικούς φορείς, το επιστημονικό δυναμικό και την κοινωνία των πολιτών για την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό της πολιτικής παρέμβασης του φορέα, η καταγραφή οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων της Περιφέρειας, η εξειδίκευση των αποφάσεων της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, η διαμόρφωση και κατάθεση προτάσεων προς επίλυσή τους και η ενημέρωση του φορέα.
  3. Τα Περιφερειακά Γραφεία συνέρχονται τακτικά τουλάχιστον μία φορά στους τρεις (3) μήνες, ενώ μπορεί να συγκληθούν και εκτάκτως εάν το ζητήσει το 35% των μελών τους.
  4. Σε επίπεδο Περιφέρειας δύναται να συγκροτείται Περιφερειακή Συνέλευση. Η Περιφερειακή Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των μελών των Νομαρχιακών Συμβουλίων της Περιφέρειας και συγκαλείται στο πλαίσιο του Κεντρικού Προγραμματισμού.
  5. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων ρυθμίζονται από Κανονισμό Λειτουργίας.


  Άρθρο 13 • Πολιτικές δράσεις και εκδηλώσεις

  Το Κίνημα Αλλαγής αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για εξωστρεφείς, ανοιχτές πολιτικές δράσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις, κατόπιν πρότασης των κεντρικών, περιφερειακών ή νομαρχιακών οργάνων, οι οποίες εντάσσονται σε ενιαίο πλάνο προγραμματισμού και υλοποίησης με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: 2ΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

  Άρθρο 14 • Η Κοινοβουλευτική Ομάδα: Λειτουργία – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

  1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από το σύνολο των βουλευτών και ευρωβουλευτών του φορέα. Είναι ενιαία και υλοποιεί την πολιτική του Κινήματος Αλλαγής στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Λειτουργεί βάσει του Κανονισμού της Βουλής, ενεργεί και αποφασίζει εντός των πλαισίων του καταστατικού και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που διαμορφώθηκαν από το Συνέδριο και την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Συντάσσει τον Κανονισμό Λειτουργίας της και λειτουργεί βάσει αυτού.
  2. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλέγει τον Γραμματέα και τον Αναπληρωτή Γραμματέα της, οι οποίοι μαζί με τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της αποτελούν το τετραμελές προεδρείο της.
  3. Οι Κοινοβουλευτικοί Τομείς Εργασίας συνεργάζονται με τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής του φορέα.
  4. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές και οι έχοντες κυβερνητική θέση έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις αρχές, τις αξίες και τις επιδιώξεις του φορέα και να υλοποιούν τις αποφάσεις του.
  5. Για τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές ισχύουν τα ασυμβίβαστα, που εισάγονται στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού.
  6. Οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν στις δομές και τις λειτουργίες της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  7. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ρυθμίζονται από Κανονισμό Λειτουργίας.

  Άρθρο 15 • Τρόπος επιλογής και υποψηφιότητες βουλευτών και ευρωβουλευτών

  1. Για τις υποψηφιότητες στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατατίθενται προτάσεις από τα μέλη και τα όργανα του φορέα. Οι υποψήφιοι αναδεικνύονται μέσα από τις προτάσεις που προκύπτουν από δημοκρατικές διαδικασίες ή/και με εσωκομματικές προκριματικές εκλογές, με τη συμμετοχή και την έκφραση της βούλησης των μελών του φορέα και με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου, εάν λόγω στενότητας χρόνου δεν δύναται να συγκληθεί η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
  2. Για τις υποψηφιότητες δύναται να διενεργούνται εσωκομματικές προκριματικές εκλογές με τη συμμετοχή των μελών και των φίλων του φορέα, ανά εκλογική περιφέρεια και στο σύνολο της επικράτειας, για την επιλογή των υποψηφίων του φορέα σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
  3. Η κατάρτιση του ψηφοδελτίου Επικρατείας και του ευρωψηφοδελτίου βρίσκεται στην τελική ευθύνη του/της Προέδρου.

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: 3ΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

  Άρθρο 16 • Τομείς Πολιτικής: Συγκρότηση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

  1. Οι Τομείς Πολιτικής έχουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη του φορέα στη διαμόρφωση των προγραμματικών επιλογών του στους τομείς δημόσιας πολιτικής, καθώς και στην προετοιμασία του, την προβολή της επάρκειας και της ετοιμότητάς του να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
  2. Οι Τομείς Πολιτικής είναι όργανα τεκμηρίωσης που παράγουν πολιτική, συνεπικουρούν επιστημονικά το κοινοβουλευτικό έργο, συνεργάζονται με τους Κοινοβουλευτικούς Τομείς Εργασίας, αναλαμβάνουν το συντονισμό σε θέματα διυπουργικού περιεχομένου, διασφαλίζουν διαύλους επικοινωνίας με τις οργανωμένες κοινωνικές ομάδες και τις κοινωνικές οργανώσεις, την επιστημονική κοινότητα και τα μαζικά κινήματα και αναλαμβάνουν τη διοργάνωση δράσεων, θεματικών ημερίδων και προγραμματικών συνεδρίων.
  3. Οι Τομείς Πολιτικής χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και διασφαλίζουν την επικοινωνία του φορέα με τον δημόσιο χώρο και την κοινωνία, και ειδικότερα:
   • με όλους τους δημόσιους φορείς άσκησης δημόσιας πολιτικής
   • με τον ιδιωτικό τομέα και με την κοινωνική οικονομία, ιδίως δε με τους συλλογικούς φορείς αυτών, που δραστηριοποιούνται σε τομείς που αντιστοιχούν στους τομείς δημόσιας πολιτικής,
   • με τις κοινωνικές οργανώσεις οι οποίες εκφράζουν τμήματα της κοινωνίας που επηρεάζονται ή συνδέονται με τους τομείς δημόσιας πολιτικής, καθώς και με τους συνδικαλιστικούς φορείς που εκφράζουν τα συμφέροντα όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς (δημοσίων υπαλλήλων, ιδιωτικών υπαλλήλων, επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών),
   • με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και γενικότερα με την επιστημονική κοινότητα,
   • με τις κοινωνικές οργανώσεις που εκφράζουν τα νέα κοινωνικά κινήματα, τα οποία αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής κ.ά.,
   • με τον απόδημο Ελληνισμό και τις οργανώσεις του.
  4. Οι Τομείς Πολιτικής συγκροτούνται με βάση τις προτεραιότητες που θέτει το Κίνημα Αλλαγής. Παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, και υποβάλλουν προτάσεις στα όργανα και την ηγεσία του φορέα. Οι Τομείς Πολιτικής έχουν οριζόντια επικοινωνία και συνεργασία, αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες.
  5. Η συγκρότηση, δηλαδή ο αριθμός, το αντικείμενο και η διάταξη, καθώς και οι επικεφαλής των Τομέων Πολιτικής ορίζονται μετά από πρόταση του/της Προέδρου στο Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο. Οι επικεφαλής μπορεί να είναι είτε μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής είτε απλά μέλη του φορέα και λογοδοτούν στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή για να υπάρχει διασφαλισμένη δημοκρατική λειτουργία. Ο κάθε επικεφαλής εισηγείται στον Τομέα Πολιτικής Συντονιστική Γραμματεία, με αριθμό μελών ανάλογο με τις ανάγκες του κάθε τομέα, η οποία εγκρίνεται από τον/την Προέδρο και το Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο.
  6. Οι Τομείς Πολιτικής αποτελούνται από μέλη, φίλους και ειδικούς/επιστήμονες από όλη την επικράτεια, αλλά και από το εξωτερικό. Σε κάθε Τομέα Πολιτικής μπορεί να συμμετέχουν ως επιστημονικοί σύμβουλοι ή ως σύνδεσμοι με δημόσιους ή συλλογικούς φορείς, φίλοι ή μη κομματικά μέλη, μετά από σχετική εισήγηση της Γραμματείας του Τομέα Πολιτικής και έγκριση του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου.
  7. Ο Τομέας Πολιτικής ή ο Επικεφαλής του Τομέα Πολιτικής διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες και κοινωνικούς φορείς και συντάσσει σχετική έκθεση διαβούλευσης.
  8. Το Πολιτικό Συμβούλιο μπορεί να συστήνει Επιτροπές για την υποστήριξη του έργου των Τομέων Πολιτικής σε ορισμένα οριζόντια ζητήματα πολιτικής (π.χ. ισότητα των φύλων) ή σε ζητήματα της πολιτικής συγκυρίας.

  Άρθρο 17 • Πολιτικό Ινστιτούτο του Κινήματος Αλλαγής – Περιφερειακά Πολιτικά Εργαστήρια

  1. Συστήνεται Πολιτικό Ινστιτούτο, το οποίο προκύπτει από την ενοποίηση των Πολιτικών Ινστιτούτων / Πολιτικών Εργαστηρίων των κομμάτων σε ένα ενιαίο Πολιτικό Ινστιτούτο. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η πολιτική ανάλυση και έρευνα, η επεξεργασία και διαμόρφωση πολιτικών και επιστημονικών προτάσεων και η στρατηγική ανάλυση για τις ανάγκες του φορέα. Το Πολιτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται με τους Τομείς Πολιτικής του φορέα.
  2. Το Πολιτικό Ινστιτούτο αποτελεί μια ισχυρή «Δεξαμενή Σκέψης», με προσωπικότητες, επιστήμονες και στελέχη της κοινωνίας που λειτουργούν τόσο συμβουλευτικά όσο και για την παραγωγή / διάδοση νέων αντιλήψεων / προσεγγίσεων σε διάφορα θέματα. Ο Επικεφαλής του Πολιτικού Ινστιτούτου πρέπει να είναι μέλος του κόμματος και ορίζεται από τον/την Πρόεδρο και το Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο.
  3. Στο Πολιτικό Ινστιτούτο του φορέα εντάσσεται και η Επιτροπή Διαλόγου / Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν προσωπικότητες με επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος, που είναι φίλοι, μέλη ή πολίτες που ενδιαφέρονται για τον φορέα, με σκοπό τη δημόσια διαβούλευση και την εμβάθυνση σε σημαντικά ζητήματα. Με βάση τα επιστημονικά δρώμενα σε κοινωνικό, πολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο και τις νέες τάσεις και τα ρεύματα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, αναλαμβάνει τόσο την τεκμηρίωση των θέσεων του φορέα όσο και τη διαμόρφωση νέων καινοτόμων θέσεων για τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της χώρας.
  4. Με πρωτοβουλία, μελών ή φίλων σε περιφερειακό επίπεδο ή του Πολιτικού Ινστιτούτου ή του Περιφερειακού Γραφείου μπορούν να συγκροτούνται Περιφερειακά Πολιτικά Εργαστήρια ως περιφερειακά δίκτυα του Πολιτικού Ινστιτούτου. Τα Περιφερειακά Πολιτικά Εργαστήρια αποτελούν τις περιφερειακές «Δεξαμενές Σκέψης» για ειδικά θέματα και δεν αποτελούν ενδιάμεση πολιτική και οργανωτική δομή. Συνδέονται μεταξύ τους, αλλά και με τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής. Έχουν ως σκοπό την οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων για πολιτικά ζητήματα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις (π.χ. δημοσιονομικά, κλιματική αλλαγή, δημογραφικό, τεχνολογική επανάσταση, επιχειρηματικότητα-ανάπτυξη, κ.ά.), για την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων σε συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες ή/και για την πληροφόρηση στελεχών του φορέα σε διάφορα θέματα και μπορούν να προσκαλούν σε αυτά ειδικούς επιστήμονες και προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα συμπεράσματα των εργασιών τους συμπεριλαμβάνονται στην διαμόρφωση του προγράμματος του φορέα.
  5. Το Πολιτικό Ινστιτούτο υποβάλλει τον ετήσιο προγραμματισμό του στο Εκτελεστικό Πολιτικό

  Συμβούλιο του φορέα, καθώς και ετήσιο απολογισμό του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.

  Άρθρο 18 • Δίκτυα Πολιτών

  1. Τα Δίκτυα Πολιτών, αποτελούν «σημεία συνάντησης» του φορέα με τους κοινωνικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Πρόκειται για αυτόβουλες συμπράξεις και συνεργασίες μεταξύ μελών, φίλων και κοινωνικών φορέων, εργαζομένων, επαγγελματιών, κοινωνικών ομάδων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε νομαρχιακό, περιφερειακό ή/και πανελλαδικό επίπεδο. Μπορεί να έχουν ως ιδρυτική τους αφετηρία τον φορέα ή άλλες αυτόνομες από αυτόν κινήσεις και πρωτοβουλίες. Λειτουργούν αυτόνομα από τον φορέα αλλά σε συνεργασία με αυτόν, και ιδίως με τους Τομείς Πολιτικής του, πάντοτε όμως με βάση τις διακηρυγμένες αρχές και αξίες του. Επεξεργάζονται και προτείνουν πρωτοβουλίες και νομοθετικές παρεμβάσεις στον τομέα ενδιαφέροντος τους.
  2. Τα Δίκτυα Πολιτών διακρίνονται σε: α) παραδοσιακού τύπου, τα οποία απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία στις εσωτερικές διαδικασίες, β) ψηφιακού τύπου, τα οποία δημιουργούνται γύρω από ένα θέμα ή ένα πρόβλημα.
  3. Τα Δίκτυα Πολιτών μπορεί να είναι: είτε α) θεματικά Δίκτυα Πολιτών για θέματα πολιτικού, κοινωνικού, επιστημονικού, μορφωτικού ενδιαφέροντος καθώς και Δίκτυα Αλληλεγγύης, που μεριμνούν για την προώθηση και επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με ευπαθείς κατηγορίες πολιτών είτε β) κλαδικά Δίκτυα Πολιτών για θέματα συνδικαλιστικού, και επαγγελματικού ενδιαφέροντος ώστε να συνδέεται ο φορέας με τον κόσμο της εργασίας, σεβόμενος την αυτονομία των μαζικών χώρων και του συνδικαλιστικού κινήματος. Τα κλαδικά Δίκτυα Πολιτών μπορούν να οργανώνονται κατά την κρίση των μελών και φίλων του φορέα που μετέχουν σ’ αυτά και σε πανελλήνια δίκτυα διεκδίκησης και παρέμβασης.
  4. Τα Δίκτυα Πολιτών, εφόσον το προκρίνουν τα ίδια τους τα μέλη, μπορούν να ανοιχτούν στην κοινωνία ως δυνάμεις παρέμβασης και αλλαγής.
  5. Οι εκπρόσωποι των Δικτύων Πολιτών μπορούν να παρακολουθούν τα Συνέδρια του Κινήματος Αλλαγής.

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: 4ΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

  Άρθρο 19 • Η Αμφίδρομη Επικοινωνία με τα μέλη, τους φίλους και τους πολίτες

  1. Στο πλαίσιο του φορέα διασφαλίζεται η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των οργάνων καθώς και με τα μέλη και τους φίλους, όπως και η αμφίδρομη διαδικτυακή επικοινωνία της ηγεσίας του με τα μέλη, τους φίλους και τους πολίτες.
  2. Ο φορέας είναι ένα κόμμα ανοιχτό και καινοτόμο, σε διάδραση με την κοινωνία. Στην ιστοσελίδα του αναρτώνται όλες οι πληροφορίες για την πολιτική του, τις διαδικασίες του, τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των οργάνων του και τη δράση των στελεχών του.


  Άρθρο 20 • Το Ψηφιακό Κόμμα, e-κόμμα

  1. Η ψηφιακή εποχή ενισχύει την ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy) και την ηλεκτρονική ψήφο (e-voting) και επανακαθορίζει ολόκληρο το φάσμα και την εκλογική – επικοινωνιακή στρατηγική του φορέα, τον τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας του «κέντρου» με την «περιφέρεια» και της ηγεσίας με τη βάση, όσο και την επαφή και τη συμμετοχή των πολιτών.
  2. Ο άξονας αυτός εισάγει διαδικασίες ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Διαβούλευσης, Διαλόγου, Δημοψηφισμάτων και Ψηφοφοριών. Διασφαλίζει την ηλεκτρονική επικοινωνία των οργάνων του πολιτικού φορέα μεταξύ τους και με τα μέλη και τους φίλους και την αμφίδρομη διαδικτυακή επικοινωνία της ηγεσίας του με τα μέλη, τους φίλους και τους πολίτες.
  3. Στο πλαίσιο του Κινήματος Αλλαγής συγκροτείται ειδική ομάδα από μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για τη διαρκή ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Με τη χρήση του διαδικτύου και με τηλεδιασκέψεις, δημιουργείται ένα σύστημα οριζόντιας διασύνδεσης που κυκλοφορεί ταχύτατα όλες τις πληροφορίες και ενθαρρύνει τη συμμετοχή, την εσωτερική συζήτηση και τη δημόσια διαβούλευση με τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφόρους και διευκολύνει την υποβολή προτάσεων.
  4. Ο φορέας εξασφαλίζει τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός μόνιμου, ειδικού πληροφορικού συστήματος, για τη συμμετοχή μελών και φίλων στις διαδικασίες του φορέα σύμφωνα με το καταστατικό.
  5. Για αυτό τον σκοπό, εκτός από την ιστοσελίδα του φορέα, δημιουργείται και ειδική εφαρμογή για τηλέφωνα και συσκευές τάμπλετ μέσω της οποίας τα μέλη αποκτούν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο, στις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις δράσεις του κόμματος, καθώς και σε όλες τις προτεινόμενες ψηφοφορίες και τα δημοψηφίσματα.
  6. Στο πλαίσιο της διαφάνειας, μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής τα μέλη και οι φίλοι έχουν πρόσβαση σε όλες τις εργασίες, τις αποφάσεις και τα οικονομικά δεδομένα του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού, τα οποία ο υπεύθυνος διαχείρισης των οικονομικών είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύει και να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο.
  7. Όλα τα όργανα υποχρεούνται να διατηρούν στην ιστοσελίδα του φορέα ημερολόγιο με τις δράσεις τους.
  8. Τα όργανα, υποχρεούνται να δημοσιεύουν άμεσα στην ιστοσελίδα του φορέα όλες τις αποφάσεις τους, στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
  9. Διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής των μελών εξ αποστάσεως στις συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων που μετέχουν. Επίσης, η δυνατότητα επιμόρφωσης-πληροφόρησης των στελεχών με συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση σύγχρονων εργαλείων επεξεργασίας κειμένων, κ.λπ.


  Άρθρο 21 • Δημοψηφίσματα

  1. Για σημαντικά ζητήματα και σε περίπτωση κρίσιμων αποφάσεων μπορούν να διενεργούνται εσωκομματικά ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα ή και με κάλπη.
  2. Η πρόταση για δημοψήφισμα πρέπει να αναφέρει τη συγκεκριμένη διατύπωση της ερώτησης, τον χαρακτήρα του ίδιου του δημοψηφίσματος και εάν η συμμετοχή σε αυτό είναι ανοιχτή μόνο σε μέλη ή σε μέλη και φίλους.
  3. Τα δημοψηφίσματα μπορούν να έχουν συμβουλευτικό ή δεσμευτικό χαρακτήρα.
   1. Συμβουλευτικά: Διεξάγονται με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή εναλλακτικά απαιτούν αριθμό υπογραφών που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 1/4 των μελών ή με απόφαση Προέδρου. Διεξάγονται ενδεικτικά για θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τις θέσεις, καθώς και ζητήματα πολιτικής κατεύθυνσης του φορέα. Μπορούν να έχουν την μορφή ερωτηματολογίου και να αφορούν περισσότερα από ένα θέματα ταυτόχρονα.Προκειμένου να θεωρηθεί το αποτέλεσμά τους έγκυρο θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε αυτά τα 2/5 των μελών και να υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των ψηφισάντων.Στα συμβουλευτικά δημοψηφίσματα που δεν αφορούν τις εσωτερικές-καταστατικές λειτουργίες του φορέα και αφορούν ζητήματα γενικότερου πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντοςμπορούν να ψηφίζουν και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο φίλων του φορέα σύμφωνα με το καταστατικό.
   2. Αποφασιστικά/Δεσμευτικά: Διεξάγονται με απόφαση των 3/5 της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή με αριθμό υπογραφών από το 1/2 των μελών ή με απόφαση Προέδρου.Για να είναι το αποτέλεσμα δεσμευτικό για τα όργανα του κόμματος θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε αυτά τα 2/3 των μελών και να υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των ψηφισάντων. Το αποτέλεσμα του αποφασιστικού δημοψηφίσματος δεσμεύει τα όργανα του φορέα ως προς την κατεύθυνση της συγκεκριμένης απόφασης.Διεξάγονται για θέματα που αφορούν την στάση του Κινήματος Αλλαγής απέναντι σε κρίσιμες επιλογές της χώρας, όπως την απόφαση για συμμετοχή σε κυβερνητικές συνεργασίες. Μπορούν να έχουν και την μορφή ερωτηματολογίου και να αφορούν περισσότερα από ένα θέματα ταυτόχρονα.
  4. Τα δημοψηφίσματα διεξάγονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής ή και με χρήση των κινητών τηλεφώνων στο πλαίσιο του ψηφιακού κόμματος. Με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής μπορεί να διενεργηθεί και παράλληλη διεξαγωγή με τουλάχιστον μία κάλπη στην πρωτεύουσα κάθε Δήμου.
  5. Τα δημοψηφίσματα δεν μπορούν να αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου που προστατεύονται από εθνικά και ευρωπαϊκά κείμενα και διεθνείς συμβάσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της χώρας όπως και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του φορέα. Αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής. Ελέγχει όλα τα όργανά του και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα αναθεώρησης του καταστατικού.

  Άρθρο 22 • Τακτικό Συνέδριο

  1. Το Τακτικό Συνέδριο ψηφίζει τις αποφάσεις που ισχύουν μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Διεξάγεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Η εκλογή προέδρου γίνεται από τη βάση πριν από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Το Τακτικό Συνέδριο εκλέγει την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
  2. Στο Συνέδριο μπορούν να οργανώνονται και θεματικές συνεδρίες, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα κατά την πρώτη ή και τη δεύτερη μέρα, με συμμετοχή όσων έχουν γνώση, άποψη ή ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα κάθε συνεδρίας. Στο τέλος των εργασιών τους παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στην Ολομέλεια, συζητούνται και, αν είναι απαραίτητο, επικυρώνονται από την Ολομέλεια.
  3. Η προκήρυξη του Τακτικού Συνεδρίου, η οργάνωση της προσυνεδριακής διαδικασίας, τα προσυνεδριακά κείμενα και το μέτρο αντιπροσώπευσης αποφασίζονται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, μετά από εισήγηση Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου και Προέδρου.
  4. Σύνεδροι μπορούν να εκλεγούν μόνο τα μέλη του φορέα. Στον προσυνεδριακό διάλογο συμμετέχουν όσοι έχουν εγγραφεί ως μέλη ή φίλοι.
  5. Στο Τακτικό Συνέδριο συμμετέχουν:
   • Μέλη που εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις οργανώσεις του φορέα με μονοσταυρία και ενιαίο μέτρο. Τον αριθμό τους καθορίζει η συμμετοχή. Εξασφαλίζεται επίσης το ποσοστό της ελάχιστης εκπροσώπησης για τις γυναίκες και για τους νέους, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.
   • Ο/η απερχόμενος πρόεδρος.
   • Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές.
   • Οι πρώην βουλευτές και οι ευρωβουλευτές που είναι μέλη του φορέα.
   • Τα απερχόμενα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
   • Τα μέλη της Γραμματείας της Νεολαίας του φορέα.
   • Οι εκλεγμένοι Περιφερειάρχες και οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι.
   • Οι πρόεδροι τριτοβάθμιων οργανώσεων και επιστημονικών φορέων, αν δεν συμμετέχουν θεσμικά στην απερχόμενη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
   • Οι Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών.
   • Οι Επικεφαλής των Τομέων Πολιτικής.


  Άρθρο 23 • Έκτακτο ή Διαρκές Συνέδριο

  1. Ανάμεσα στα Τακτικά Συνέδρια μπορεί να συγκληθεί Έκτακτο ή Διαρκές Συνέδριο. Η σύγκληση γίνεται είτε α) με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, έπειτα από αίτημα του 1/3 των μελών της ή αίτημα της πλειοψηφίας των Νομαρχιακών Επιτροπών ή αίτημα του 20% των μελών του φορέα, είτε β) εφόσον το ζητήσει το 40% των μελών του φορέα είτε γ) με απόφαση Προέδρου.
  2. Το Έκτακτο Συνέδριο έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τακτικού. Η απόφαση σύγκλησης λαμβάνεται το λιγότερο δύο (2) μήνες πριν από την καθοριζόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του Έκτακτου Συνεδρίου. Ο προσυνεδριακός διάλογος, η εκλογή Συνέδρων και όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για το Τακτικό Συνέδριο.
  3. Το Διαρκές Συνέδριο δεν περιλαμβάνει εκλογή ούτε συνέδρων ούτε οργάνων, αλλά διεξάγεται μόνο σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις κατόπιν διεξοδικής εν σώματι συζήτησης για να εκφραστεί η κομματική βάση με το σώμα των αντιπροσώπων του τελευταίου Συνεδρίου.


  Άρθρο 24 • Ετήσια Προγραμματική Συνδιάσκεψη

1. Για προγραμματικά ζητήματα συγκαλείται ετησίως Προγραμματική Συνδιάσκεψη.

2. Η Ετήσια Προγραμματική Συνδιάσκεψη συγκαλείται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, μετά από εισήγηση Προέδρου και Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου.

3. Η Ετήσια Προγραμματική Συνδιάσκεψη αποφασίζει τον πολιτικό σχεδιασμό του έτους, τις πρωτοβουλίες του φορέα και τοποθετείται επί των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων.

4. Στην Ετήσια Προγραμματική Συνδιάσκεψη συμμετέχουν:

 • Τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
 • Οι Περιφερειάρχες και επικεφαλής Περιφερειακών Παρατάξεων, που είναι μέλη ή φίλοι του φορέα.
 • Οι Δήμαρχοι και επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων που είναι μέλη ή φίλοι του φορέα.
 • Μέλη ή φίλοι του φορέα που είναι επικεφαλής των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών, επιστημονικών ενώσεων, Επιμελητηρίων, και των μεγάλων κοινωνικών κινημάτων (ΑΜΕΑ, εθελοντές, πολιτισμός κλπ.)
 • Οι Νομαρχιακές Επιτροπές.
 • Τα μέλη της Γραμματείας της Νεολαίας του φορέα.

Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, ή το Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί στην Ετήσια Προγραμματική Συνδιάσκεψη μέλη ή/και φίλους, δίκτυα και όργανα του φορέα ανάλογα με τα θέματα της Συνδιάσκεψης.

5. Θεματικές Συνδιασκέψεις μπορεί επίσης να συγκληθούν για σημαντικά θέματα που αφορούν στη χάραξη πολιτικής επί συγκεκριμένων πεδίων. Η σύνθεσή τους, καθώς και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής τους, προβλέπονται στην απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής περί σύγκλησής τους.

  Άρθρο 25 • Κεντρική Πολιτική Επιτροπή

  1. Αποτελεί το ανώτερο πολιτικό όργανο μεταξύ δύο Συνεδρίων. Είναι αρμόδια για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου και αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής. Χαράσσει και συνθέτει τη γενική στρατηγική, τις πολιτικές και τις δράσεις του φορέα σε όλα τα πεδία έκφρασής του.
  2. Εκλέγεται από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγει Γραμματέα, Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο και εκείνα τα όργανα που καταστατικά προβλέπονται.
  3. Σύνθεση Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής: Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από διακόσια πενήντα ένα (251) μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο με την προσθήκη, ως ισότιμα μέλη με δικαίωμα ψήφου, των βουλευτών και ευρωβουλευτών του φορέα. Τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής προέρχονται από τον Ελληνισμό της Διασποράς. Εξασφαλίζεται εκπροσώπηση από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς επίσης και το ποσοστό της ελάχιστης εκπροσώπησης κάθε φύλου και των νέων, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.
  4. Τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα, συμμετέχουν στις Οργανώσεις που ανήκουν και αναλαμβάνουν ευθύνες στο πλαίσιο των αποφάσεών της.
  5. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης ενός μέλους της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, αυτό αντικαθίσταται από το επόμενο με βάση τη σειρά εκλογής στο Συνέδριο, με την εξασφάλιση όμως του ποσοστού ελάχιστης εκπροσώπησης που αντιστοιχεί σε ειδικές κατηγορίες/κοινωνικές ομάδες.
  6. Οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής γίνονται στη βάση ημερήσιας διάταξης που είναι από προηγουμένως γνωστή στα μέλη της, το Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο εισηγείται το τελικό κείμενο προς ψήφιση και απόφαση στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και τηρούνται πρακτικά.
  7. Στις συνεδριάσεις προσκαλούνται για να συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο Υπεύθυνος Νεολαίας του φορέα, καθώς και πρόεδροι δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων θεσμικών φορέων που το επιθυμούν και είναι μέλη του φορέα. Ο αριθμός αυτών των συμμετεχόντων αντιστοιχεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 5% επί του συνόλου της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις για σοβαρά πολιτικά ζητήματα ή και θέματα ειδικού ενδιαφέροντος τους δύναται να καλούνται οι Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών καθώς και εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων, των παραγωγικών τάξεων, της Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων.
  8. Τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής εντάσσονται στους Τομείς Πολιτικής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και την εμπειρία τους.
  9. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή Συνέρχεται σε τακτική σύνοδο τουλάχιστον μια (1) φορά ανά τρεις (3) μήνες.
  10. Τα ασυμβίβαστα των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής περιγράφονται στο άρθρο 36.
  11. Με δεδομένο ότι η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή είναι το ανώτερο όργανο μεταξύ των Συνεδρίων, υπεύθυνο για το σύνολο της πολιτικής του φορέα, αναδεικνύει τέσσερις επιτροπές, υπεύθυνες αντιστοίχως για κάθε ένα από τους τέσσερις οργανωτικούς άξονες. Οι Επιτροπές αυτές είναι πενταμελείς. Στελεχώνονται από τέσσερα (4) μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, και ένα (1) μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο ως συντονιστής της επιτροπής. Ειδικά για τον δεύτερο οργανωτικό άξονα, η επιτροπή αποτελείται από το ορισμένο μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου και το τετραμελές προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε κάθε περίπτωση η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή μεριμνά για τον συντονισμό των τεσσάρων οργανωτικών αξόνων με τρόπο που καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της.
  12. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή κάνει τον απολογισμό της στο τέλος της θητείας της.
  13. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ρυθμίζονται από Κανονισμό Λειτουργίας.

  Άρθρο 26 • Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο

  1. Το Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Έχει την ευθύνη της υλοποίησης και της διαχείρισης της πολιτικής του φορέα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Το Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο ως εκτελεστικό όργανο της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεών της, αντιμετωπίζει τα τρέχοντα θέματα μεταξύ των συνόδων της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και εισηγείται σ’ αυτήν.
  2. Για κάθε επιτροπή του φορέα, η σύσταση της οποίας προβλέπεται στο ενδέκατο κεφάλαιο του παρόντος καταστατικού, ορίζεται ως επικεφαλής μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου.
  3. Αποτελείται από 21 μέλη, συμπεριλαμβανομένων του/της Προέδρου, που είναι επικεφαλής του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου, του/της Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, του/της Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του/της Γραμματέα Νεολαίας του φορέα. Το σύνολο των βουλευτών και ευρωβουλευτών στο όργανο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 5 (στο σύνολο των 21 μελών).
  4. Το Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο λειτουργεί με ευθύνη Προέδρου που το συγκαλεί.
  5. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης ενός μέλους, αυτό αντικαθίσταται από το επόμενο με βάση τη σειρά εκλογής που υπήρξε στην ψηφοφορία της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για το Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο, με την εξασφάλιση του ποσοστού ελάχιστης εκπροσώπησης που αντιστοιχεί σε ειδικές κατηγορίες/κοινωνικές ομάδες.
  6. Τα ασυμβίβαστα των μελών της περιγράφονται στο άρθρο 36.

  Άρθρο 27 • Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

  1. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής εκλέγεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και αναφέρεται σε αυτήν.
  2. Έχει την ευθύνη της υποστήριξης της λειτουργίας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των πολιτικών αποφάσεών τους και των κατευθύνσεων του/της Προέδρου.
  3. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής έχει την ευθύνη για την λειτουργία των Τομέων και των Επιτροπών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
  4. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησής του συγκαλείται η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή νέου Γραμματέα.
  5. Τα ασυμβίβαστα περιγράφονται στο άρθρο 36.

  Άρθρο 28 • Πρόεδρος

  1. Ο/Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής εκλέγεται άμεσα από τη βάση ένα τουλάχιστον μήνα πριν το Συνέδριο από το σύνολο των μελών και φίλων του φορέα. Στη διαδικασία εκλογής προέδρου, για την ανάδειξη υποψηφιοτήτων απαιτούνται υπογραφές από το 15% των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή 5.000 υπογραφές του συνόλου των μελών (κάθε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή κάθε απλό μέλος υπογράφει για έναν μόνο υποψήφιο).
  2. Τη διαδικασία εκλογής Προέδρου από τη βάση αναλαμβάνει η Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ). Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, η επιτροπή αυτή διευρύνεται με τους εκπροσώπους των υποψηφίων Προέδρων.
  3. Για την εκλογή Προέδρου απαιτείται κατά την πρώτη ψηφοφορία το 50% + 1 των εγκύρων ψηφοδελτίων. Στα έγκυρα ψηφοδέλτια υπολογίζονται και τα λευκά. Σε περίπτωση μη εκλογής Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται Πρόεδρος ο πρώτος/η πρώτη σε ψήφους.
  4. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι μόνο δύο, γίνεται μία μόνο ψηφοφορία και ο πρώτος/πρώτη σε ψήφους εκλέγεται Πρόεδρος. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α είναι μόνο ένας/μία, εκλέγεται εφόσον λάβει το 50% + 1 των έγκυρων ψηφοδελτίων.
  5. Ο/Η Πρόεδρος εκφράζει και εκπροσωπεί δημόσια τον φορέα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εφόσον είναι βουλευτής. Ο/Η Πρόεδρος λειτουργεί στο πλαίσιο των ιδεολογικών και πολιτικών κατευθύνσεων και των αποφάσεων του Συνεδρίου και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Προεδρεύει του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των οργάνων του κόμματος.
  6. Τα ασυμβίβαστα περιγράφονται στο άρθρο 36.

  Άρθρο 29 • Νεολαία

  1. Η Νεολαία είναι αυτοτελής οργάνωση του φορέα.
  2. Μέλη και φίλοι της Νεολαίας μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αλλοδαποί πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και δεν ξεπερνούν το 30ο έτος και εκφράζονται από την Ιδρυτική διακήρυξη και τις θέσεις του φορέα.
  3. Τα μέλη της Νεολαίας που είναι άνω των 16 ετών είναι αυτοδίκαια μέλη του φορέα. Εφόσον το επιθυμούν, συμμετέχουν στις Τοπικές Οργανώσεις, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών και συμμετέχουν ισότιμα στο Συνέδριο και τις συλλογικές λειτουργίες του φορέα.
  4. Τα μέλη της Νεολαίας εκλέγουν δικό τους εκπρόσωπο στις Νομαρχιακές Επιτροπές.
  5. Ο Γραμματέας της Νεολαίας σε επίπεδο Νομού συμμετέχει με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις της αντίστοιχης Νομαρχιακής Επιτροπής.
  6. Η Νεολαία διεξάγει δικό της Συνέδριο, στο οποίο ρυθμίζονται όλα τα οργανωτικά ζητήματα μέσα στο πλαίσιο των αξιών, στόχων και διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

  Άρθρο 30 • Διαδικαστικές Ρυθμίσεις

  1. Τα συλλογικά εκλεγμένα όργανα έχουν απαρτία όταν είναι παρόντα το 50% + 1 των μελών τους.
  2. Οι ψηφοφορίες για πολιτικά και οργανωτικά ζητήματα είναι ανοιχτές (φανερές). Οι ψηφοφορίες για την εκλογή οργάνων, υπευθύνων, αντιπροσώπων, καθώς και για προσωπικά θέματα είναι μυστικές.
  3. Οι ψηφοφορίες για την εκλογή οργάνων, υπεύθυνων και αντιπροσώπων γίνονται σε όλο το κόμμα με ενιαίο τρόπο.
  4. Η λειτουργία των οργάνων καθορίζεται στον Κανονισμό λειτουργίας τους που προτείνεται και αναθεωρείται από τα ίδια τα όργανα και εγκρίνεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ

  Άρθρο 31 • Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ)

  1. Αποτελείται από έντεκα (11) μέλη που αναδεικνύονται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
  2. Η ΕΔΕΚΑΠ αναδεικνύει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
  3. Καταθέτει Κανονισμό Δεοντολογίας προς έγκριση στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
  4. Μεριμνά για την τήρηση του καταστατικού και τη συμμόρφωση των μελών και στελεχών με τις αρχές και τις αξίες του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη της και τις ηλεκτρονικές διαδικασίες του φορέα.
  5. Έχει την ευθύνη για τα δεοντολογικά ζητήματα και τις κυρώσεις και ενεργεί βάσει του Κανονισμού Δεοντολογίας.
  6. Εξετάζει και αποφαίνεται για τις ενστάσεις σε περίπτωση άρσης της ιδιότητας του μέλους.
  7. Είναι το κεντρικό όργανο διοργάνωσης των διαδικασιών εκλογής Προέδρου από τη βάση.
  8. Τα ασυμβίβαστα των μελών της περιγράφονται στο άρθρο 36.

  Άρθρο 32 • Επιτροπή Μητρώου

  1. Συγκροτείται Επιτροπή Μητρώου Μελών και Μητρώου Φίλων, η οποία αποτελείται από επτά μέλη που αναδεικνύονται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και υπάγεται στον/στην Πρόεδρο.
  2. Έχει την αποκλειστική ευθύνη της τήρησης, οργάνωσης και διαχείρισης ενός αξιόπιστου Μητρώου Μελών και ενός αξιόπιστου Μητρώου Φίλων.

  Άρθρο 33 • Ακαδημία Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Στελεχών (ΑΕΑΣ)

  1. Η Ακαδημία Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών (ΑΕΑΣ) συγκροτείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους.
  2. Τα μέλη της είναι κατ’ ανώτατο όριο έντεκα (11). Τα επτά (7) αναδεικνύονται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και τα τέσσερα (4) ορίζονται από τον/την Πρόεδρο.
  3. Τα μέλη της ΑΕΑΣ αναδεικνύονται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, μετά από πρόταση Προέδρου και Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου.
  4. Ο επικεφαλής της αναδεικνύεται από την ΑΕΑΣ και έχει δικαίωμα λόγου στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Τα μέλη της ΑΕΑΣ δεν είναι μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
  5. Η ΑΕΑΣ επιμορφώνει και αξιολογεί στελέχη, συνεργάζεται με όλα τα όργανα του φορέα, εισηγείται για την αξιοποίηση στελεχών και υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο και τον/την Πρόεδρο.
  6. Τα ασυμβίβαστα των μελών της περιγράφονται στο άρθρο 36.

  Άρθρο 34 • Συνήγορος του μέλους /φίλου

  1. Ο Συνήγορος του μέλους/φίλου είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ των μελών/φίλων και των οργάνων του φορέα. Επιλαμβάνεται όλων των παρατηρήσεων και των μη πειθαρχικών καταγγελιών τους, τις διερευνά ζητώντας απαντήσεις από τα όργανα, αναζητά λύσεις και απαντάει εντός δεκαπέντε ημερών από την λήψη του αιτήματος.
  2. Ο Συνήγορος εκλέγεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, συντάσσει ετήσιες εκθέσεις με τα θέματα που επισημάνθηκαν από τα μέλη, τις λύσεις που έδωσαν τα αρμόδια όργανα και τον βαθμό ικανοποίησης των μελών και προτείνει βέλτιστες πρακτικές για την εσωτερική λειτουργία του φορέα.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΘΗΤΕΙΕΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

  Άρθρο 35 • Ανανέωση, θητείες, εκπροσώπηση στα όργανα

  1. Η ανανέωση ως διαρκές αίτημα στηρίζεται σε ιδεολογικές αρχές και πολιτικά κριτήρια, ώστε να ενδυναμώνει την ταυτότητα και να πολλαπλασιάζει την δυναμική του Κινήματος Αλλαγής.
  2. Όλα τα κομματικά όργανα του Κινήματος Αλλαγής, όταν επανεκλέγονται, θα πρέπει να ανανεώνονται κατά 25%.
  3. Σε όλα τα κομματικά όργανα του Κινήματος Αλλαγής δεν επιτρέπονται θητείες πάνω από δώδεκα (12) συνεχόμενα έτη.
  4. Σε όλα τα αιρετά κομματικά όργανα του Κινήματος Αλλαγής λαμβάνεται μέριμνα για την εκπροσώπηση κάθε φύλου τουλάχιστον σε ποσοστό 30% και για την εκπροσώπηση των νέων κάτω των 35 ετών τουλάχιστον σε ποσοστό 10%.
  5. Θεσμοθετείται από εδώ και στο εξής ανώτατο όριο πλήρων συνεχόμενων θητειών: τρεις για βουλευτές που αντιστοιχούν σε 12 έτη, και δύο για ευρωβουλευτές που αντιστοιχούν σε 10 έτη.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ

  Άρθρο 36 • Σχέσεις Κόμματος – Κράτους, Ασυμβίβαστα

  1. Η διάκριση κόμματος και κράτους πρέπει να διέπει την συγκρότηση όλων των κομματικών οργάνων και τις αντίστοιχες πρακτικές και νοοτροπίες.
  2. Θεσμοθετούνται τα εξής ασυμβίβαστα:
   • Τα μέλη του φορέα δεν μπορούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο να συμμετέχουν και να στηρίζουν δραστηριότητες άλλου πολιτικού φορέα.
   • Τα μέλη του φορέα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ψηφοδέλτιο άλλου πολιτικού φορέα.
   • Τα μέλη του φορέα δεν μπορούν να αποδέχονται δημόσιο αξίωμα, μέσω του οποίου ασκείται κυβερνητική πολιτική ή και εκτελεστική εξουσία, ενώ ο φορέας βρίσκεται στην αντιπολίτευση.
   • Οι Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών και των Περιφερειακών Γραφείων δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι ή βουλευτές στην εκλογική τους περιφέρεια, εκτός και αν παραιτηθούν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογών.
   • Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής δεν μπορεί να καταλαμβάνει δημόσιες θέσεις ευθύνης, να ασκεί κυβερνητικά καθήκοντα και να θέτει υποψηφιότητα για βουλευτής ή ευρωβουλευτής ή για άλλο δημόσιο αξίωμα.
   • Οι βουλευτές και ευρωβουλευτές του φορέα δεν μπορούν να εκλεγούν στη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
   • Τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου, δεν μπορούν να κατέχουν θέση μέσω της οποίας ασκείται κυβερνητική πολιτική ή και εκτελεστική εξουσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με εξαίρεση έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% επί του συνόλου του κάθε οργάνου.
   • Όσα μέλη του φορέα κατέχουν, κατόπιν διορισμού ή εκλογής, έμμισθη θέση πολιτικού χαρακτήρα στο κράτος ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση, δεν μπορούν να είναι υποψήφια σε μονοπρόσωπα όργανα.
   • Στα αποκεντρωμένα συλλογικά όργανα, όσοι κατέχουν κατόπιν διορισμού ή εκλογής θέση σε κρατικά ή αυτοδιοικητικά αντιπροσωπευτικά όργανα, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των μελών.
   • Τα μέλη της Ακαδημίας Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Στελεχών δεν μπορούν να είναι εν ενεργεία ή υποψήφιοι βουλευτές και ευρωβουλευτές. Μπορούν να μετέχουν σε εκλογές μόνο σε τιμητικές θέσεις.
   • Τα μέλη της Ακαδημίας Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Στελεχών δεν μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται σε οποιοδήποτε αιρετό όργανο του φορέα.
   • Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης δεν μετέχουν σε άλλο όργανο του φορέα.
   • Είναι ασυμβίβαστη η διατήρηση δύο αιρετών θέσεων, όπως αυτή του βουλευτή/ευρωβουλευτή με τη θέση του αιρετού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

  Άρθρο 37 • Πλήρης Διαφάνεια

  1. Η οικονομική διαχείριση και ο ισολογισμός αναρτώνται δημόσια στην ιστοσελίδα του Κινήματος Αλλαγής και όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στα μέλη και τους φίλους.
  2. Τηρείται ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Η πιστοποίηση της χρηστής οικονομικής διαχείρισης μπορεί να πραγματοποιείται ετησίως και από σώμα ορκωτών λογιστών.
  3. Υφιστάμενα χρέη που βαραίνουν κόμματα του φορέα από παρελθόντα έτη, αντιμετωπίζονται κανονικά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και μετά τη λήξη του σχεδίου μετάβασης.

  Άρθρο 38 • Οικονομικοί Πόροι

  Οι πόροι του φορέα προέρχονται από την κρατική χρηματοδότηση, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές και δωρεές των μελών και των φίλων καθώς και από δωρεές ή προσφορές άλλων ιδιωτών ή φορέων, όπως αυτές προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους. Οι δωρεές και οι προσφορές των μελών, των φίλων και των άλλων ιδιωτών ή φορέων που ξεπερνούν το ποσό της ετήσιας τακτικής ή έκτακτης εισφοράς, δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του κόμματος.

  Άρθρο 39 • Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕ)

  1. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕ) αναδεικνύεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ) και αποτελείται από 5 μέλη (που είναι και μέλη της ΚΠΕ). Μεριμνά για τη χρηστή διαχείριση και την πλήρη διαφάνεια των οικονομικών του φορέα.
  2. Ο Επικεφαλής της Επιτροπής είναι μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου ή της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και αναδεικνύεται από την ΕΟΕ.
  3. Η ΕΟΕ είναι μόνο ελεγκτική και συνεργάζεται με τους ορκωτούς λογιστές και τα αρμόδια στελέχη του φορέα για την διασφάλιση της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης. Η αναζήτηση εισφορών, χορηγιών, κ.λπ. είναι στην ευθύνη του Τομέα Οικονομικού, τον Γενικό Διευθυντή (αν υπάρχει) και τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
  4. Η ΕΟΕ με εσωτερικό της κανονισμό δύναται να προβλέπει και επιμερισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανάλογα με την προέλευσή τους.
  5. Η ΕΟΕ στην πρώτη συνεδρίαση της ΚΠΕ κάθε έτους ενημερώνει για τα οικονομικά του φορέα.

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

   Άρθρο 40 • Οι σχέσεις του Κινήματος Αλλαγής με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

   1. Το Κίνημα Αλλαγής πιστεύει σε μια ισχυρή και αυτόνομη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για αυτό επιδιώκει την ουσιαστική αποκέντρωση του κράτους με Δημοτική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με δικούς της πόρους και αρμοδιότητες, ικανή να λειτουργήσει ως μοχλός για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
   2. Το Κίνημα Αλλαγής στηρίζει και συνεργάζεται με τις προοδευτικές αυτοδιοικητικές παρατάξεις που εκφράζουν τα συμφέροντα των πολιτών μιας περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές και τις πολιτικές θέσεις του.
   3. Η γενική εκλογική τακτική του νέου φορέα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές αποφασίζεται κάθε φορά από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
   4. Οι αποφάσεις της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής εξειδικεύονται από τα αποκεντρωμένα όργανα (Τοπικές και Νομαρχιακές Οργανώσεις, Περιφερειακά Γραφεία), τα οποία λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις με επιδίωξη να συγκεντρώσουν την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης, το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με τα ανώτερα όργανα.
   5. Η ανάδειξη των υποψηφίων Δημάρχων και Περιφερειαρχών γίνεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, μετά από τη διαδικασία διαβούλευσης και τις προτάσεις από τα αποκεντρωμένα όργανα (Τοπικές και Νομαρχιακές Οργανώσεις, Περιφερειακά Γραφεία). Οι υποψήφιοι αναδεικνύονται με δημοκρατικές διαδικασίες, με τη συμμετοχή και την έκφραση της βούλησης των μελών του φορέα.
   6. Για τις υποψηφιότητες σε αυτοδιοικητικές εκλογές μπορεί να διενεργούνται εσωκομματικές προκριματικές εκλογές με τη συμμετοχή των μελών του φορέα, ανά εκλογική περιφέρεια και στο σύνολο της επικράτειας.
   7. Ειδικότερα θέματα ανάδειξης καθώς και υποστήριξης υποψηφίων Δημάρχων και Περιφερειαρχών που επιβάλλει η στρατηγική και οι προεκλογικές συνεργασίες του φορέα, καθορίζονται με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
   8. Τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής δραστηριοποιούνται με απόφαση των αντίστοιχων οργανώσεων και οργάνων του σε αυτοδιοικητικά σχήματα, στα οποία συμμετέχουν πολίτες που συμφωνούν και συνδιαμορφώνουν τις θέσεις και το αυτοδιοικητικό πρόγραμμα αυτών των σχημάτων. Ισχύουν τα ασυμβίβαστα, που εισάγονται στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού.


   Άρθρο 41 • Οι σχέσεις του Κινήματος Αλλαγής με τα μαζικά κινήματα

   1. Το Κίνημα Αλλαγής σέβεται την αυτονομία των μαζικών φορέων και των κινημάτων των πολιτών. Έχει μαζί τους σχέση διαλόγου, ενσωματώνει στοιχεία από την προβληματική τους και εμπλουτίζει τις επεξεργασίες του από τις ιδέες και τη δράση τους.
   2. Τα Δίκτυα Πολιτών συνεργάζονται σε κοινές επεξεργασίες και δράσεις με τους μαζικούς φορείς και τα κινήματα των πολιτών.
   3. Τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής συμμετέχουν σε μαζικούς φορείς και κινήματα πολιτών ανάλογα με τα επαγγελματικά και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και εφόσον δεν αντιβαίνουν με τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα.
   4. Το Κίνημα Αλλαγής στηρίζει τον εθελοντισμό που αναφέρεται σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές αξίες.

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

   Άρθρο 42 • Διαδικασία Συγκρότησης και Οργάνωσης – Χρονοδιάγραμμα

   Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του πολιτικού εγχειρήματος είναι το Οργανωτικό Σχέδιο Μετάβασης. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, λόγω της ύπαρξης πολιτικών κομμάτων, κινήσεων, και πολιτών οι οποίοι δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής.Το Οργανωτικό Σχέδιο Μετάβασης είναι ο οδικός χάρτης μετάβασης από τη σημερινή πολυκομματική μορφή οργάνωσης και λειτουργίας, μέσω ενός μεταβατικού «μικτού συστήματος» στη σύνθεση των οργάνων, στον πλήρως ενιαίο και ομογενοποιημένο πολιτικό φορέα.Τα ορόσημα του Οργανωτικού Σχεδίου Μετάβασης είναι τα ακόλουθα:

  • Το πρώτο ιδρυτικό Συνέδριο και η πρώτη συγκρότηση των οργανωτικών αξόνων του φορέα.
  • Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τα κόμματα που συμμετέχουν στον φορέα (ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, Ποτάμι, Κίνημα Δημοκρατών και Σοσιαλιστών, ΕΔΕΜ) δεν κατεβαίνουν αυτόνομα με δικούς τους συνδυασμούς στις βουλευτικές εκλογές αλλά υπό το Κίνημα Αλλαγής. Στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται η συγκρότηση του δεύτερου οργανωτικού άξονα.
  • Το δεύτερο Συνέδριο, το οποίο θα ολοκληρώσει οριστικά την συγκρότηση όλων των οργανωτικών αξόνων του Κινήματος Αλλαγής.

  Με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου συγκροτείται ομάδα εργασίας, η οποία αναλαμβάνει, με βάση τις καταστατικές αρχές και τις βασικές κατευθύνσεις του Οργανωτικού Σχεδίου Μετάβασης που περιλαμβάνονται στο καταστατικό, να εκπονεί, υλοποιεί και επικαιροποιεί ένα Επιχειρησιακό Οργανωτικό Σχέδιο Μετάβασης, να υποστηρίξει το Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο στη διοίκησή του και να παρακολουθήσει την εφαρμογή του.

  ΕΠΙΛΟΓΟΣ

  Η εφαρμογή του καταστατικού του Κινήματος Αλλαγής βασίζεται στην πολιτική βούληση, την ωριμότητα, το αίσθημα ευθύνης και τη δημοκρατική και κοινωνική ευαισθησία των μελών του.

  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Οι μεταβατικές διατάξεις ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση του Οργανωτικού Σχεδίου Μετάβασης και τη διεξαγωγή του δεύτερου Συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής, όπου και παύουν να ισχύουν.

  Άρθρο 3. Στο πλαίσιο του Οργανωτικού Σχεδίου Μετάβασης, τα κόμματα που συμμετέχουν στο Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΣ, ΔΗΜΑΡ, Ποτάμι, Κίνημα Δημοκρατών και Σοσιαλιστών, ΕΔΕΜ) δεν κατεβαίνουν αυτόνομα με δικούς τους συνδυασμούς στις βουλευτικές εκλογές αλλά συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής.

  Άρθρο 5. Για τα μέλη των συνιστώντων κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, Ποτάμι, Κίνημα Δημοκρατών και Σοσιαλιστών, ΕΔΕΜ) του Κινήματος Αλλαγής, μέχρι το δεύτερο Συνέδριο ισχύει καθεστώς διπλής ένταξης. Θα είναι ταυτόχρονα μέλη του φορέα και του κόμματος που ανήκουν.

  Άρθρο 6. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους και η διεκδίκηση της επανεγγραφής, ισχύουν και για το μεταβατικό στάδιο, με την προϋπόθεση ειδικών ρυθμίσεων που θα προβλέπονται στον Κανονισμό Δεοντολογίας της ΕΔΕΚΑΠ, και οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη ότι στον φορέα συμμετέχουν κόμματα και κινήσεις με τα μέλη να έχουν το καθεστώς διπλής ένταξης.

  Άρθρο 9. Οι όροι οργάνωσης και λειτουργίας των Τοπικών Οργανώσεων στο μεταβατικό στάδιο καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας τους λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των οργάνων του φορέα και των κομμάτων που συμμετέχουν σε αυτόν. Μετά το Συνέδριο και την συγκρότηση Νομαρχιακών Επιτροπών, συγκαλείται Γενική Συνέλευση για να συζητηθούν οι αποφάσεις του Συνεδρίου για το πρόγραμμα, το καταστατικό, τη διακήρυξη και τα θέματα της επικαιρότητας.

  Άρθρο 11. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αναδεικνύεται με αναλογική συμμετοχή των κομμάτων και κινήσεων, η οποία με τη σειρά της αναδεικνύει τον Γραμματέα, με δεδομένο ότι στη μεταβατική περίοδο μεταξύ πρώτου και δεύτερου Συνεδρίου λειτουργούν και οι Νομαρχιακές Επιτροπές των κομμάτων που συμμετέχουν στο Κίνημα Αλλαγής.

  Άρθρο 12. Τα Περιφερειακά Γραφεία συγκροτούνται από τις Νομαρχιακές Επιτροπές και αναδεικνύουν Συντονιστή.

  Άρθρο 13. Οι κάθε μορφής εξωστρεφείς, ανοιχτές πολιτικές δράσεις πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις γίνονται πρωτίστως από το Κίνημα Αλλαγής. Ταυτοχρόνως, τα κόμματα και οι συλλογικότητες του φορέα υλοποιούν τις εσωτερικές τους διαδικασίες σύμφωνα με όσα προβλέπονται.

  Άρθρο 14. Στη Βουλή σήμερα υπάρχει ένας συνασπισμός κομμάτων η Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και το Ποτάμι. Οι Κοινοβουλευτικές ομάδες συντονίζουν τη δράση τους μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, μετά από τις οποίες εκλέγεται ενιαία Κοινοβουλευτική Ομάδα και παύει να ισχύει η μεταβατική διάταξη. Ανάλογη διαδικασία ισχύει και για την εκπροσώπηση των κομμάτων του φορέα στο ευρωκοινοβούλιο.

  Άρθρο 15. Για τον τρόπο επιλογής και τις υποψηφιότητες βουλευτών και ευρωβουλευτών, με δεδομένο το οργανωτικό σχέδιο μετάβασης, οι προκριματικές εκλογές δύναται να εφαρμοστούν πιο εκτεταμένα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Στην μεταβατική περίοδο η ρύθμιση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοσθεί ενδεικτικά σε ορισμένες κρίσιμες επιλογές.

  Άρθρο 16. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου μετάβασης λειτουργούν και οι Τομείς Πολιτικής και οι Τομείς Δράσης των κομμάτων του Κινήματος Αλλαγής, οι οποίοι και συντονίζουν στενά την δράση τους. Οι κάθε μορφής εξωστρεφείς, δράσεις πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και ανακοινώσεις γίνονται πρωτίστως από το νέο φορέα μέσω των νέων κεντρικών οργάνων και του συντονισμού της δράσης των τομέων.

  Άρθρο 17. Μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές λειτουργούν τα Πολιτικά Ινστιτούτα / Πολιτικά Εργαστήρια των κομμάτων που συμμετέχουν στον φορέα και συντονίζουν τη δράση τους.

  Άρθρο 25.  Η εισήγηση του Πολιτικού Συμβουλίου, κατόπιν απόφασης του, είναι στα όργανα να υπάρχει συνθετική, αναλογική και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των δυνάμεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για το πρώτο Ιδρυτικό Συνέδριο, στο οποίο συνυπάρχουν κόμματα και κινήσεις του φορέα. Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Επιτροπή, από το πρώτο Ιδρυτικό Συνέδριο, αποτελείται από τριακόσια πενήντα ένα (351) μέλη με  συνθετική, αναλογική και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των δυνάμεων με την προσθήκη όπως και στις κανονικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ως ισότιμα μέλη με δικαίωμα ψήφου, των βουλευτών και ευρωβουλευτών, προέδρων τριτοβάθμιων θεσμικών φορέων που το επιθυμούν και είναι μέλη του φορέα καθώς και προσωπικοτήτων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 5% επί του συνόλου της Κεντρικής Επιτροπής.

  Άρθρο 26. Αναλόγως ισχύει το ίδιο, όπως και στο άρθρο 25 για την Κεντρική Επιτροπή, και για την Εκτελεστική Πολιτική Γραμματεία η οποία αναδεικνύεται στην Κεντρική Επιτροπή με την ίδια συνθετική, αναλογική και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των δυνάμεων. Λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος ανάδειξης του σώματος από το οποίο προέρχεται, δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και ότι κατά τη διαδικασία του σχεδίου μετάβασης συνυπάρχουν στον φορέα κόμματα και κινήσεις. Η Εκτελεστική Γραμματεία αποτελείται από τριάντα πέντε (35) μέλη με την ίδια συνθετική, αναλογική και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των δυνάμεων, όπως και στην Κ.Ε., με την προσθήκη της Προέδρου, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, του Γραμματέα της Κ.Ε., των Γραμματέων των Κ.Ο. και πέντε προσωπικοτήτων του ευρύτερου χώρου μας.  Το Πολιτικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε μετά την εκλογή επικεφαλής από τη βάση, με απόφαση της πρώτης εκλεγμένης Προέδρου του νέου φορέα, συνεχίζει να λειτουργεί ως αυτοτελές πολιτικό όργανο.

  Άρθρο 27. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής κατά το μεταβατικό στάδιο, συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους Γραμματείς των Κεντρικών Οργάνων των κομμάτων που μετέχουν στο φορέα για τον συντονισμό των δράσεων.

  Άρθρο 29. Κατά το μεταβατικό διάστημα, μέχρι το δεύτερο Συνέδριο, τα κόμματα που συμμετέχουν στο Κίνημα Αλλαγής διατηρούν τις δικές τους οργανώσεις νεολαίας. Κατά το μεταβατικό διάστημα, συγκροτείται Forum Νέα Γενιάς, με στόχο τον διαρκή διάλογο των οργανώσεων νεολαίας των κομμάτων μεταξύ τους, αλλά και με άλλους ανένταχτους ή/και προοδευτικούς νέους. Οι οργανώσεις νεολαίας μετέχοντας στο Forum Nέας Γενιάς, συντονίζουν την δράση τους με στόχο οι εξωστρεφείς δράσεις να γίνονται πρωτίστως συλλογικά από τον φορέα. Μετά το τέλος του οργανωτικού σχεδίου μετάβασης συγκροτείται ενιαία οργάνωση νεολαίας του νέου φορέα.

  Άρθρο 31. Κατά το μεταβατικό στάδιο για τις αποφάσεις της, η ΕΔΕΚΑΠ λαμβάνει υπόψη της ότι ο φορέας έχει πολυκομματικό χαρακτήρα και τα μέλη του έχουν καθεστώς διπλής ένταξης.

  Άρθρο 35. Για τις θητείες και την ανανέωση των κομματικών οργάνων ως εκκίνηση-έναρξη ορίζεται το πρώτο Ιδρυτικό Συνέδριο και για εκείνες των βουλευτών και των ευρωβουλευτών οι επόμενες βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές αντίστοιχα.

  Άρθρο 36. Κατά το μεταβατικό διάστημα στο οποίο συνυπάρχουν κόμματα και κινήσεις στο Κίνημα Αλλαγής η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ) μπορεί για εξαιρετικούς λόγους πολιτικού σχεδιασμού και στρατηγικής να προχωρήσει σε περαιτέρω εξειδίκευση των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων με ειδικό Κώδικα Ασυμβιβάστων, ο οποίος πρέπει να ψηφισθεί από τα 2/3 των μελών της ΚΠΕ.

  Άρθρο 37. Στο μεταβατικό στάδιο κάθε κόμμα που συμμετέχει στον φορέα εκπληρώνει κανονικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

  Άρθρο 40. Για τον τρόπο επιλογής και τις υποψηφιότητες σε αυτοδιοικητικές εκλογές, με δεδομένο το σχέδιο μετάβασης, οι προκριματικές εκλογές δύναται να εφαρμοστούν πιο εκτεταμένα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Στην μεταβατική περίοδο η ρύθμιση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοσθεί ενδεικτικά σε ορισμένες κρίσιμες επιλογές, όπως π.χ. σε δύο-τρεις μεγάλους Δήμους/Περιφέρειες.