Το πάθημα δεν έγινε μάθημα

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2018

Δήλωση Μιχάλη Τζελέπη Υπεύθυνου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Όσοι νόμιζαν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα μάθαινε από τα λάθη της, πλανώνται πλάνην οικτράν. Οι έξι παρατάσεις του Μέτρου των Σχεδίων Βελτίωσης είχαν ως αποτέλεσμα οι υποβληθέντες φάκελοι να υπερβαίνουν τις 15.000, που συνεπάγεται νέες καθυστερήσεις μέχρι να αξιολογηθούν αφού μόνο ένας στους τρεις θα είναι ο τυχερός που θα μπει στο πρόγραμμα.
Ακριβώς το ίδιο που είχε γίνει και με το Μέτρο της Βιολογικής όπου με τις συνεχείς παρατάσεις, οι εκτάσεις της βιολογικής αυξήθηκαν από το 4% στο 15% ώσπου στο τέλος αναγκάστηκαν να το επαναπροκηρύξουν».