Το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών για τη Διεθνή Ημέρα για τους Μετανάστες

Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κινητικότητα. Οι κοινωνίες μας θα ήταν πολύ φτωχότερες χωρίς τη συνεισφορά μεταναστών και μεταναστριών. 
Οι πολιτικές για τη μετανάστευση απαιτούν παγκόσμιες, περιφερειακές, εθνικές και τοπικές συνεργασίες. Χρειαζόμαστε δημιουργικές συνεργατικές συμμαχίες που θα αναδεικνύουν τα οφέλη από τη μετανάστευση και θα τα καταστούν αντιληπτά στις κοινωνίες υποδοχής. 
Πρέπει να διαλύσουμε τους μύθους και τα ξενοφοβικά στερεότυπα, να δώσουμε χώρο στην ουσιαστική ένταξη των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία και να καταργήσουμε τις δαιδαλώδεις διοικητικές διαδικασίες που υπάρχουν σήμερα για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.