Σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο ΟΗΕ για τη Μετανάστευση

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2018

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών Γιώργος Α. Παπανδρέου συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας του Aspen Ministers Forum και του Global Refugee Council ,στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση που έγινε στο Μαρόκο.

Οι συμμετέχοντες, πολιτικοί και προσωπικότητες από διάφορες χώρες, κατέληξαν σε ανακοίνωση στήριξης του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Συμφώνου για Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση.

Στην ανακοίνωση, τονίζεται ότι τα δυο αυτά Σύμφωνα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση της προστασίας των μετακινούμενων ομάδων πληθυσμού και θα συμβάλουν στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και τον πιο δίκαιο καταμερισμό του βάρους μεταξύ των κρατών.

Επίσης, αναφέρεται ότι, παρά το γεγονός ότι τα Σύμφωνα αυτά δεν είναι δεσμευτικά, μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των προβλημάτων και την υποστήριξη των χωρών υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο: «Είναι ζωτικό να μεταφραστούν σε δράσεις που θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης των ιδιαίτερων αναγκών των γυναικών και κοριτσιών που αποτελούν πάνω από το 50% των προσφύγων καθώς και όλων των ευάλωτων ομάδων».

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου στην παρέμβαση του τόνισε ότι η πρωτοβουλία του ΟΗΕ αναδεικνύει τη σημασία της αρχής της αλληλεγγύης και βάζει όλα τα κράτη προ των ευθυνών τους. Το προσφυγικό, οι μετακινήσεις πληθυσμών, δεν θα λυθούν υψώνοντας τείχη και καλλιεργώντας μύθους, αλλά μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο μέσα από μια ισορροπημένη διεθνή συνεργασία.