Όχι στη διάλυση της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019

Δήλωση Γιάννη Μανιάτη Υπεύθυνου Υποδομών, Μεταφορών, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής.

«Η Εγνατία Οδός είναι το μεγαλύτερο ενιαίο Οδικό έργο που υλοποιήθηκε ποτέ στη ιστορία της χώρας μας.

Το κόστος υλοποίησης (μελέτη, κατασκευή, απαλλοτριώσεις, διαχείριση) του κύριου άξονα (670χλμ) της Εγνατίας Οδού, ανήλθε σε περίπου 5,6 δις €, ενώ μαζί με τους Κάθετους Άξονες, ανήλθε σε περίπου 7 δις €.

Η Εγνατία Οδός αποτέλεσε το πιο δύσκολο τεχνικό έργο, λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου και των σύνθετων και πολύπλοκων γεωλογικών χαρακτηριστικών του. Ενδεικτικά, στα τεχνικά μεγέθη του έργου περιλαμβάνονται 80 χλμ γέφυρες και 100 χλμ σήραγγες.

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», η Ανώνυμη Εταιρία με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, αποτέλεσε την οργανωτική οντότητα που μελέτησε, κατασκεύασε και λειτούργησε τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και τους καθέτους του. Απέκτησε με δαπάνες του Ελληνικού λαού, μια μοναδική για τα δεδομένα της χώρας τεχνογνωσία διεθνούς επιπέδου στη διαχείριση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ανάλογων έργων.
Σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτούργησε τα πλέον σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης κατασκευών.

Η τεράστια υπεραξία αυτής της τεχνογνωσίας, αποτελεί ένα σημαντικό συγκριτικό γνωστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, που επιτρέπει στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» να μελετήσει και να υλοποιήσει τα πιο σύγχρονα τεχνικά έργα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, η τεχνογνωσία της εταιρίας αποτελεί ένα εξαιρετικής ποιότητας «εξαγώγιμο προϊόν», που επιτρέπει στην Ελλάδα να διεκδικεί σε όλες τις ηπείρους την ανάληψη της συνολικής ευθύνης για κάθε είδους οδικό έργο οποιασδήποτε τεχνικής πολυπλοκότητας. Η υπεραξία αυτή, μπορεί και πρέπει να προωθείται σε κάθε επίσκεψη στο εξωτερικό Έλληνα πρωθυπουργού ή κυβερνητικής αποστολής, που στοχεύει στην προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Όμως, η ανεύθυνη και ανερμάτιστη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, σήμερα οδηγεί την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σε διάλυση, και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν θέλει, ούτε και μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτού του νομικού προσώπου προς όφελος της πατρίδας, του δημοσίου και των πολιτών. Και όλα αυτά, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των εργαζομένων να αναδείξουν τις δυνατότητες και προοπτικές που έχει το νομικό πρόσωπο και τα στελέχη του.

Με την από 27/12/2018 Πρόσκληση – εκδήλωση ενδιαφέροντος για μεταφορά-μετάταξη των υπαλλήλων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, επιδιώκει να βάλει τίτλους τέλους σε έναν εξαιρετικής ποιότητας δημόσιο φορέα διαχείρισης έργων, που μπορεί να είναι πηγή δημοσίων εσόδων και προώθησης των εθνικών συμφερόντων σε όλες τις ηπείρους.

Δεν θα επιτρέψουμε αυτό το ανοσιούργημα να γίνει πράξη και καλούμε την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να σταματήσει την όποια διαδικασία διάλυσης της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».