Νίκος Ανδρουλάκης: Η Ευρώπη αποκτά έναν ισχυρό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Εγκρίθηκε ομόφωνα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Στις διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετείχε ο Νίκος Ανδρουλάκης ως εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Ομάδας, αποφασίστηκε η δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής δεξαμενής δυνατοτήτων, του rescEU που θα βοηθά τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Τα μέσα αυτά θα αγοραστούν από τα Κράτη Μέλη με Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση που θα κυμαίνεται από το 80% έως το 90% και θα αφορά εκτός από την αγορά και τα έξοδα συντήρησης και επισκευών.

Στην περίπτωση που μία χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με εθνικά μέσα και κανένα άλλο κράτος – μέλος δεν δύναται να παράσχει βοήθεια, τότε θα μπορεί να ζητήσει την ενεργοποίηση του rescEU.

Έχοντας την εμπειρία από τις περσινές πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη, και λόγω και των ελλείψεων που παρουσιάζονται στα κράτη – μέλη, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάγκη ενίσχυσης των εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης όπως Καναντέρ και πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Παράλληλα, για πρώτη φορά, προβλέπεται η δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των εξόδων επισκευής για τα μέσα που διαθέτει το κάθε κράτος και δίνει την ευκαιρία στην Ελλάδα να επισκευάσει με Ευρωπαϊκά χρήματα τα πυροσβεστικά αεροπλάνα που βρίσκονται τώρα καθηλωμένα.

Τέλος αποτράπηκε η προσπάθεια του Συμβουλίου να υπάρχουν χρηματικές ποινές για τις χώρες που ζητούν συχνά την βοήθεια του Μηχανισμού.

Μετά την ψηφοφορία ο Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε:

«Η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες ώστε να αποφύγουμε παρόμοιες καταστροφές που κόστισαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Αυτός ήταν ο στόχος μας καθ΄ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Τώρα εναπόκειται στις εθνικές κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν τα νέα μέσα που τους δίνουμε, ήδη από την φετινή αντιπυρική περίοδο»