Κοινή Ανακοίνωση Τομέων Παιδείας και Απόδημου Ελληνισμού

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018

Κοινή Ανακοίνωση Τομέων Παιδείας και Απόδημου Ελληνισμού

Την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, αντιπροσωπεία των Τομέων Παιδείας και Απόδημου Ελληνισμού του Κινήματος Αλλαγής συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των Συλλόγων Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Γερμανίας. Εξετάστηκαν θέματα σχετικά με την κατάσταση της Εκπαίδευσης των Ελλήνων της Γερμανίας και εκτέθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες της Γερμανίας και τους Έλληνες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Γερμανία.

Το Κίνημα Αλλαγής είναι αρωγός στην προσπάθεια βελτίωσης της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης της Γερμανίας. Στηρίζουμε τα αιτήματα των Συλλόγων Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Γερμανίας και θα συμβάλλουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο στην προώθησή τους και την ικανοποίησή τους.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις εγκαίρως ώστε η επόμενη σχολική χρονιά να ξεκινήσει ομαλά για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση της Γερμανίας.
Η κατάσταση που ήδη επικρατεί δεν είναι καλή και απαιτούνται μέτρα.

Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Γερμανίας.