Ερώτηση 7 βουλευτών για την αναβάθμιση του Βοήθεια στο Σπίτι, των ΚΗΦΗ και ενεργοποίηση του κατ’ οίκον νοσηλεία

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς :
– την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Έ.Αχτσιόγλου
– τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Α. Χαρίτση
– την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα. Μ. Ξενογιαννακοπούλου
– τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο

Θέμα : «Αναβάθμιση του «Βοήθεια στο Σπίτι», των ΚΗΦΗ και ενεργοποίηση του «κατ’οίκον νοσηλεία».

Το «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι το κατ’ εξοχήν πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας με παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους.

Είναι βασικό πρόγραμμα στήριξης της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης για την παραμονή στο φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον για την αποφυγή της ιδρυματοποίησης αλλά και την αποϊδρυματοποίηση.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτή του προγράμματος διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν οι περίπου 3.500 εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών που καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες,έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία.

Το ΠΑΣΟΚ, ως δημιουργός αυτού του εμβληματικού προγράμματος που θεσπίστηκε στο πλαίσιο Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και με δεδομένη την επιτυχή, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη λειτουργία του, 20 χρόνια τώρα, αλλά και του προγράμματος των ΚΗΦΗ, που λειτουργούν 16 χρόνια, παίρνει πρωτοβουλία και καταθέτει ως Δημοκρατική Συμπαράταξη και Κίνημα Αλλαγής, ολοκληρωμένη πρόταση για την αναβάθμιση και μόνιμη λειτουργία του, με την ένταξη του στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.

Η πρόταση μας συνοπτικά αφορά:

Την οργανική ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των ΚΗΦΗ στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων με ενιαίο συντονισμό ανά Δήμο.
Την μόνιμη εργασιακή σχέση για όλους τους εργαζόμενους των προγραμμάτων, που έχουν προσληφθεί με ΑΣΕΠ και έχουν αξιολογηθεί και τυπικά και ουσιαστικά στην πράξη.
Την ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων
Την προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού για την πλήρη υποστήριξη των υπό φροντίδα συνανθρώπων μας
Την συμπλήρωση του ανθρώπινου δυναμικού με απαραίτητες ειδικότητες ώστε να λειτουργήσει πλήρως το «Βοήθεια στο Σπίτι» αλλά και το θεσμοθετημένο με το νόμο 4199/13 πρόγραμμα «κατ’οίκον νοσηλεία».
Την αναμόρφωση των κριτηρίων για την ένταξη όλων των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη φροντίδας.
Διοικητική μονάδα «Βοήθειας στο Σπίτι» στο Υπουργείο με σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης για τη βελτίωση των υπηρεσιών του.
Την αξιοποίηση καταρτισμένων εθελοντών για την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών.
Την λειτουργική σύνδεση του «Βοήθεια στο Σπίτι» με τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Κατόπιν αυτών ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί :

Προτίθεστε να υιοθετήσετε την πρόταση μας με τα εννέα (9) παραπάνω σημεία για την αναβάθμιση και μόνιμη λειτουργία του «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και την ενεργοποίηση του «κατ’οίκον νοσηλεία» που έχει θεσπιστεί με τον νόμο 4199/13;
Προτίθεστε να διασφαλίσετε μόνιμη εργασιακή σχέση για τους νυν εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» αλλά και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με τις απαραίτητες ειδικότητες;
Ποιες είναι οι προθέσεις σας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του προγράμματος και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα ΚΗΦΗ;
Έχετε πρόθεση να προχωρήσετε στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και να εντάξετε στον προϋπολογισμό τα απαραίτητα κονδύλια;
Προτίθεστε να απευθυνθείτε σε ιδρύματα όπως π.χ το «Σταύρος Νιάρχος» για χρηματοδότηση της ανανέωσης του στόλου των αυτοκινήτων και της προμήθειας του τεχνολογικού εξοπλισμού;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Ιλχάν Αχμέτ
Κωσταντινόπουλος Οδυσσέας
Κωσταντόπουλος Δημήτρης
Μπαργιώτας Κωσταντίνος
Λοβέρδος Ανδρέας