Επίσπευση καταβολής οικονομικών ενισχύσεων στους πυρόπληκτους της Αττικής

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου  2018

Ερώτηση βουλευτών με θέμα: «Επίσπευση της καταβολής οικονομικών ενισχύσεων στους πυρόπληκτους της Αττικής».

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τους Υπουργούς:

  1. Εσωτερικών, κ. Α. Χαρίτση,
  2. Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο
  3. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ε. Αχτσιόγλου

 Παρά τη σημερινή αστυνομοκρατούμενη επίσκεψη του κ. Τσίπρα στο Μάτι και τα non paper των αριθμών, η πραγματικότητα για τους πληγέντες από την πρόσφατη, φονική πυρκαγιά είναι ακόμη πολύ δύσκολη.

Πέρα από τις αναμφισβήτητες κυβερνητικές ευθύνες για τις εγκληματικές αστοχίες και παραλείψεις, που είχαν τις γνωστές ολέθριες συνέπειες, η Κυβέρνηση έχει, στο στάδιο της αποκατάστασης, πρώτιστο καθήκον να συνδράμει τους πληγέντες με κάθε δυνατό μέσο. Ασφαλώς, το κύριο και αποτελεσματικότερο μέσο στήριξης είναι οι οικονομικές ενισχύσεις. Δυστυχώς, παρότι το εφάπαξ βοήθημα των 586,94€ για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών και η ενίσχυση των 5.869,41 € για επισκευαστικές εργασίες και αντικατάσταση οικοσκευής προβλέπονται ρητώς στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. Π2/οικ.2673/01 (ΦΕΚ Β 1185) και αναφέρονται εκ νέου στο άρθρο 43 ν. 4559/2018, εντούτοις οι πυρόπληκτοι καταγγέλλουν σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή τους. Οι καταγγελίες αυτές καταδεικνύουν προκλητική κυβερνητική αβελτηρία και αδιαφορία.
Είναι αδιανόητο η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο για οποιαδήποτε άλλη γραφειοκρατική διαδικασία. Και είναι αντιστοίχως αυτονόητη η υποχρέωση της Πολιτείας να αφιερώσει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους ώστε να καταβληθούν οι ενισχύσεις αμελλητί.

Η προβληματική κατάσταση που δημιουργήθηκε αποκαλύπτει, παράλληλα, μια ευρύτερη, θεσμικού χαρακτήρα, αδυναμία. Αντί να εξορθολογήσει και να ομογενοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η Κυβέρνηση προκρίνει εμβαλωματικές λύσεις, που έχουν ως αναπόφευκτη συνέπεια την ανασφάλεια δικαίου, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, τη σύγχυση και τις καθυστερήσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ως άνω μνημονευθείσα ΚΥΑ που περιέχει το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση των θεομηνιοπλήκτων, εφαρμόζεται, κατά το άρθρο 43 ν. 4559/2018, παράλληλα και συμπληρωματικά προς την ΠΝΠ της 25.7.2018 (Α’ 138), η οποία προβλέπει διαφορετικές οικονομικές ενισχύσεις.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαχρονικά ίση μεταχείριση όλων των θεομηνιοπλήκτων και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ενίσχυσης και αποζημίωσής τους, είναι αναγκαίο να εισαχθούν πάγιες διατάξεις γενικού χαρακτήρα, αφ’ ενός με κατάλληλη αναπροσαρμογή των καταβαλλομένων ποσών, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πληγέντων, και αφ’ ετέρου με κατάλληλη  αναμόρφωση των ακολουθούμενων διαδικασιών, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχεία διεκπεραίωσή τους (π.χ. δια της επέκτασης της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των δικαιολογητικών από την διοίκηση).

Επειδή η μέριμνα για τους πληγέντες πρέπει να αποτελεί πρώτιστη κυβερνητική προτεραιότητα, ερωτάστε:

  1. Πού οφείλονται οι σημαντικές καθυστερήσεις που καταγγέλλουν οι πυρόπληκτοι στην καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Π2/οικ.2673/01;
  2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και να καταβληθούν αμελλητί τα οφειλόμενα ποσά στους δικαιούχους;
  3. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε προκειμένου να εξορθολογιστεί και ομογενοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των θεομηνιοπλήκτων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας τους και της επίσπευσης των διαδικασιών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 Εύη Χριστοφιλοπούλου
Γιάννης Κουτσούκος
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος