Επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον από την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ – Α.Κ.Ε.
Προς τους Υπουργούς:

  1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη
  2. Υγείας, κ. Αν. Ξανθό

Θέμα: «Επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον από την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ειδικοί επιστήμονες και το σύνολο των κατοίκων εκφράζουν δικαιολογημένα την έκδηλη ανησυχία τους, για τις επιπτώσεις στην υγεία όσων επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Απεγνωσμένα, καλούν τις αρμόδιες υγειονομικές και περιβαλλοντικές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα, για να προστατέψουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Τα τραγικά αποτελέσματα μιας πυρκαγιάς δεν αφορούν μόνο στον αριθμό των νεκρών και τραυματιών, και στο μέγεθος των καταστροφών σε υποδομές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μία πυρκαγιά μακροπρόθεσμα επηρεάζει αρνητικά την υγεία και επιβαρύνει τους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό επίπεδο.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση σε καπνό προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό ειδικά σε όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν όσοι πάσχουν από καρδιολογικά και πνευμονολογικά νοσήματα, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Παράλληλα υπάρχει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση, που πιθανώς να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον, οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία μπορεί να είναι εξόχως σημαντικές. Οι πληθυσμοί που εκτίθενται σε πυρκαγιές διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο από το μη εκτεθειμένο πληθυσμό να ταξινομηθούν μακροχρόνια ως δυνητικά ψυχιατρικά περιστατικά.

Στην πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής, η καύση μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων, πλαστικών, ελαστικών μέσα σε λίγο χρόνο απελευθέρωσε τεράστια θερμική ενέργεια και τοξικούς ρύπους. Με βάση την παραπάνω διεθνή και εθνική εμπειρία συνάγεται ότι απειλείται πλέον σοβαρά η υγεία όσων εκτέθηκαν στην πυρκαγιά, ιδίως σε ό,τι αφορά την αναπνευστική νοσηρότητα, τα καρδιαγγειακά, οφθαλμικά και ψυχιατρικά προβλήματα, τα σοβαρά εγκαύματα που απαιτούν φροντίδα σε ειδικές μονάδες και συνεπάγονται κίνδυνο επιπλοκών πολλών οργάνων. Ακόμη, ένας μικρός αριθμός πληγέντων μπορεί να απαιτήσει σημαντικούς πόρους, γιατί απαιτείται πολυήμερη διεπιστημονική φροντίδα, χειρουργικοί καθαρισμοί, επεμβάσεις και μεταγγίσεις.

Προς αποτροπή των δυσμενών αυτών επιπτώσεων στην υγεία, απαιτείται άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση των κατοίκων, εξειδικευμένη μελέτη καισαφές σχέδιο δράσης. Αντ’ αυτού, μέχρι σήμερα οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι δεν έχει επισήμως και αρμοδίως παρασχεθεί ενημέρωση ούτε καν για τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να λάβουν προς προστασία της υγείας τους από άμεσους κινδύνους (π.χ. χρήση μάσκας και λοιπών μέσων αυτοπροστασίας). Η καθυστέρηση στην ενημέρωση των κατοίκων καθώς και στην διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας αξιολόγησης των μεσοπρόθεσμων και μακροχρόνιων επιπτώσεων στην υγεία και στο περιβάλλον από τη πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής, συνιστά μια νέα πηγή κινδύνου για τους κατοίκους και μπορεί να έχει απρόβλεπτες δυσμενείς συνέπειες στη ζωή και την υγεία τους.

Επειδή η Πολιτεία έχει χρέος να λάβει όλα τα αναγκαία προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για να περιορίσει τους κινδύνους στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον από την φονική πυρκαγιά, ερωτάσθε:

  1. Διεξάγεται η απαιτούμενη συντονισμένη έρευνα από ειδικούς επιστήμονες;
  2. Υπάρχει σαφές σχέδιο δράσης, επικοινωνία και ενημέρωση των κατοίκων και μελέτη αποτελεσματικού μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία;
  3. Ποια προληπτικά και προστατευτικά μέτρα, πρόκειται να λάβετε ώστε να προστατευθούν οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών και να μην επιδεινωθεί η κατάσταση;

Επίσης, να κατατεθούν στην Βουλή οι μετρήσεις, οι μελέτες, οι εκθέσεις ελέγχου, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή στοιχείο και που βρίσκεται εις χείρας σας αρμοδίως, και άπτεται της δημόσιας υγείας και της προστασίας των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Εύη Χριστοφιλοπούλου
Ιωάννης Μανιάτης
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας
Γεώργιος Αρβανιτίδης