Ανακοίνωση του Δικτύου Γονέων του Κινήματος Αλλαγής για την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση του Δικτύου Γονέων του Κινήματος Αλλαγής για την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η 3η Δεκέμβρη έχει ανακηρυχθεί ως η Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία, ώστε η κοινωνία να εστιάζει την προσοχή της, στα δικαιώματα και τις δυνατότητες αυτών των ατόμων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους με μεταρρυθμίσεις για νέες προοπτικές στην κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Σύμφωνα με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 1 στους 6 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει κάποιο είδος αναπηρίας.

Ακόμη  και σήμερα όμως, η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά αυτά της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, τις δυνατότητες και τις ειδικές τους ανάγκες στο δικαίωμα της κοινωνικής συμμετοχής, στην πρόσβαση, στην εργασία, στα δημόσια αγαθά που πρέπει να τα απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες ενός δίκαιου κράτους.

Εμείς ως πολιτικός χώρος, έχουμε έμπρακτα αποδείξει την ευαισθησία μας για τα άτομα με Αναπηρία και έχουμε προχωρήσει στη λήψη ουσιαστικών, θεσμοθετημένων δομών για ίσες ευκαιρίες.

Καταρχήν στο βασικό δικαίωμα της Εκπαίδευσης(άτομα εκπαιδεύσιμα) και της δημιουργικής απασχόλησης(άτομα ασκήσιμα), ιδρύσαμε την Παράλληλη Τάξη το 1985, όπου δημιουργήθηκαν 105 ειδικά σχολεία πανελλαδικά και παράλληλες τάξεις, όταν μόλις το 1984 υπήρχαν 25.

Σήμερα ενάντια στον «κοινωνικό αποκλεισμό», την περιθωριοποίηση και τη στέρηση της συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες των ατόμων με Αναπηρία, προτείνουμε τα εξής:

• Μητρώο Παιδιών με Αναπηρίες για Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

• Ειδικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις ανά κατηγορία Αναπηρίας-Υποστήριξη με εποπτικό υλικό.

• Ολοκληρωμένο-Αποτελεσματικό σύστημα πρώιμης παρέμβασης 0-6 ετών.

• Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση.

• Ίδρυση θεσμοθετημένων δομών αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης.

• Σύνταξη σε άτομα ΑΜΕΑ από 15 χρόνια εργασίας σε 12 χρόνια εργασίας.

Κάθε 3 Δεκέμβρη, αυτό που πρέπει να επιδιώκεται,  είναι ο σεβασμός της ατομικής και συλλογικής ιδιαιτερότητας τους.